Sökning: "Systematics review"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Systematics review.

 1. 1. Upplevda hinder på arbetsmarknaden hos arbetssökande personer med fysisk funktionsnedsättning En litteraturstudie med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lilian Kaiss; Msgana Zeriet; [2020-06-26]
  Nyckelord :Occupational therapy; ; Systematics review; Disability; Unemployment;

  Sammanfattning : Bakgrund Funktionsnedsättning kan handla om intellektuell, psykisk eller fysisk nedsättning av förmåga. Den här studien fokuserar på fysisk funktionsnedsättning. Det kan innebära olika typer och grad av nedsättning, exempelvis rörelsenedsättning som kan resultera i en fysisk ohälsa som påverkar personens dagliga liv. LÄS MER

 2. 2. Proaktiv ändringshantering i uppstart av byggprojekt : En fallstudie om hur projektledare kan förebygga kostnader för tillägg i mindre byggprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Matilda Kriebel; Emma Wolgsjö; [2019]
  Nyckelord :Project management; Construction projects; Scope; Cost overrun; Management process; Communication; Projektledning; Byggprojekt; Omfattning; Ökade kostnader; Hanteringsprocess; Kommunikation;

  Sammanfattning : A project can be defined as a temporary work that is within the scope of time and budget in terms of achieving a project goal. Due to the fact that construction projects are unique and usually very complex, project management therefore requires a working method that is adapted to the prerequisites of the project. LÄS MER

 3. 3. Samtyckeslagen - ett icke önskat utfall?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Axel Siesjö; [2019]
  Nyckelord :Våldtäkt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The first of July 2018, the Swedish sexual cime act on rape was change. The previous crime prerequisites violence and threat were removed. The prerequisite was replaced by the fact that the penalty limit is that one party "did not participated freely". In the media, the law has been named the law of consent. LÄS MER