Sökning: "Systematisk filosofi"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Systematisk filosofi.

 1. 1. Montessoripedagogiken -Kritik och berättigande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Vanja Brown; Sofia Thorn Ekberg; [2019-03-22]
  Nyckelord :Play; material; individual;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar ett urval av den kritik som montessoripedagogiken mött genom tiderna. Uppsatsen består av två delar. Dels en översikt av kritik som riktats mot montessoripedagogiken och Montessoris egna tankar. Därefter följer en systematisk litteraturstudie vars sökord baserades på kritiken. LÄS MER

 2. 2. Hälsopromotion - Ett strategiskt styrmedel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jenny Dammare; Hanna Löf; [2018]
  Nyckelord :Hälsopromotion; Hälsofrämjande strategier; Strategisk styrning; Verksamhetsstyrning;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Hur arbetar företagsledningar med systematisk hälsopromotion? Syfte: Studien syftar till att identifiera och analysera olika strategier som företagsledningar använder i sitt arbete med hälsopromotion. Vidare vill vi att studien ska kunna fungera som underlag för verksamheter som har, eller vill införa, hälsoprogram på arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. Blockchain Based Electronic Health Record Management For Mass Crisis Scenarios : A Feasibility Study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Filippo Boiani; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electronic Health Records (EHRs) are both crucial and sensitive as they contain essential information and are frequently shared among different parties including hospitals, pharmacies or private clinics. This information must remain correct, up to date, private, and accessible only to the authorized people. LÄS MER

 4. 4. VAD MENAR VEM MED EVIDENSBASERING AV HÄLSOFRÄMJANDE VÅRDMILJÖ? En diskussion om viktiga variationer i systematiska översikter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Maria Norberg Sjösvärd; [2016-09-22]
  Nyckelord :Systematisk översikt; hälsofrämjande vårdmiljö; evidensbasering; variationer hos systematiska översikter;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för en av grundbultarna inom evidensrörelsen, nämligen systematiska översikter, utifrån en hypotes om att det finns viktiga variationer. Mer specifikt har ett huvudsyfte med uppsatsen varit att påvisa hur två översikter inom ett och samma område, nämligen hälsofrämjande vårdmiljö, inom samma tidsperiod skiljer sig åt vetenskapsteoretiskt och vilken betydelse dessa skillnader kan få (får). LÄS MER

 5. 5. Läkemedelsassisterad behandling vid heroinberoende : Ur ett omvårdnadsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lina Gothred; Lina Gullstrand; [2016]
  Nyckelord :Heroin Addiction; Maintenance Treatment; Person-centered Care; Psychosocial Interventions; Heroinberoende; läkemedelsassisterad behandling; personcentrerad omvårdnad; psykosociala interventioner;

  Sammanfattning : Heroinberoende har en hög dödlighet och innebär stora kostnader för samhället, och den mest förekommande och effektiva behandlingen är läkemedelsassisterad behandling (LAB). Studiens syfte var att studera LAB vid heroinberoende ur ett omvårdnadsperspektiv. LÄS MER