Sökning: "Systembolaget"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade ordet Systembolaget.

 1. 1. Småskaliga vinimportörer under kris : En studie om Systembolagets betydelse för småskaliga vinimportörers hantering av coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Rasmus Björn; Harald Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Systembolaget; Covid-19; Monopoly; Import; Wine import; Crisis; Systembolaget; Covid-19; Monopol; Import; Vinimport; Kris;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse Systembolagets har haft för fem småskaliga vinimportörer i Sverige under coronapandemin. Studien ville även undersöka hur coronapandemin påverkat vinimportörernas försäljning samt vilka lärdomar vinimportörerna tar med sig av coronapandemin i sitt framtida arbete. LÄS MER

 2. 2. Gör som vi säger, inte som vi gör! : En analytisk diskussion om förekomsten av ambiguitet och legitimitet i organisationers verksamhet i förhållande till dess värderingar.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Malva Hornfelt; Sofia Glatz Westman; [2021]
  Nyckelord :Nyinstitutionell teori;

  Sammanfattning : Date: 2021-06-03 Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr. Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University. Authors: Sofia Glatz Westman (75/10/10), Malva Hornfelt (95/11/21). LÄS MER

 3. 3. "Klimatsmartare förpackning" och "ekologiskt" : En undersökning för hur miljöetiketter påverkar konsumentens Intention To Buy och Willingness To Pay.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Charlotta Ekebergh; Thai To; [2021]
  Nyckelord :Wine; Intention To Buy ITB ; Willingness To Pay WTP ; Organic; Label; Packaging;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: "Klimatsmartare förpackning" och "ekologiskt" En undersökning för hur miljöetiketter påverkar konsumentens Intention To Buy och Willingness To Pay. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Charlotta Ekebergh och Thai To Handledare: Patrik Sörqvist Datum: juni, 2021 Syfte: Syftet med föreliggande studie var att undersöka konsumentens intention to buy (ITB) och willingness to pay (WTP) för olika typer av vinförpackningar samt att se om dessaskattningar kan påverkas genom Systembolagets märkningar "klimatsmartare förpackning" och "ekologiskt". LÄS MER

 4. 4. Statens måttfulla omtanke -En retorisk textanalys av Systembolaget och Svenska Spels ansvarsretorik

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linnéa Fredriksson; Lovisa Strömberg; [2021]
  Nyckelord :CSR; Måttfullhet; Reklamfilm; Retorisk Textanalys; Svenska Spel; Systembolaget;

  Sammanfattning : Med hjälp av en retorisk textanalys syftar uppsatsen till att undersöka hur Systembolaget och Svenska Spels reklamfilmer kan förstås utifrån lagkravet om måttfullhet samt hur filmerna förhåller sig till Carrolls CSR-pyramid. Undersökningen grundar sig i att det idag har blivit allt vanligare för företag att kommunicera hur de tar ansvar gällande dess påverkan i samhället. LÄS MER

 5. 5. Corporate social responsibility (CSR) : Hur några av Sveriges mest hållbara företag jobbar med CSR

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Alek Melake Tsegai; Mohamud Hussein; [2021]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; Sustainability; social responsibility; Corporate social responsibility CSR ; Hållbarhet; Samhällsansvar;

  Sammanfattning : Responsible entrepreneurship is something that is making an impact in society and is taking amore important place among companies, and a concept associated with this is corporate social responsibility. It is a collective name for the responsibility companies are expected to take from society, including taking into account working conditions for employees and environmental impact. LÄS MER