Sökning: "Systemdokumentation"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Systemdokumentation.

 1. 1. Kodkommentarer som hjälper eller stjälper : En fallstudie om systemutvecklares inställningar till kodkommentarer och dess bakomliggande orsaker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Hanna Claesson; Johanna Hansen; [2022]
  Nyckelord :Code comments; attitudes; software development; Kodkommentarer; inställningar; systemutveckling;

  Sammanfattning : Software documentation, including code comments, is by many considered an important aspect in the process of software development. In the scientific literature, the perception that code comments increase the understanding of the code appears to be widely accepted. LÄS MER

 2. 2. Framtagande av systemdokumentation i Febdok och kontroll av skyddsinställningar för Nouryon AB i Stenungsund

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Emil Borgljung; Pontus Hallquist; [2022]
  Nyckelord :Processer; utvärdering; ställverk;

  Sammanfattning : Nouryon AB i Stenungsund är ett ledande företag inom processindustrin och kräver därför stabil tillförsel av elkraft för att de olika processerna ska kunna köras kontinuerligt. Företaget ska börja implementera programvaran Febdok för att kunna utvärdera nätets elektriska egenskaper så som felströmmar, selektivitet, spänningsfall och utlösningsvillkor. LÄS MER

 3. 3. Kraften i det dokumenterade ordet: En studie kring hur olika faktorer inom intern systemdokumentation kan leda till ogynnsamma konsekvenser.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Linnéa Hansson; Mathilda Hezsö; [2020]
  Nyckelord :Intern systemdokumentation; Kunskapsdelning; Uppdatering; Dokumentationskvalitet; Tillgänglighet; Dokumentationsskuld; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Intern systemdokumentation innefattar alla de artefakter som skapas under mjukvarulivscykeln, bortsett från användardokumentation. Det är ett av de effektivaste sätten att hantera och förvalta kunskap inom organisationen med konkurrenskraft som mål. LÄS MER

 4. 4. Rutiner för nätverks- och systemmiljödokumentation utifrån ITIL och utvärdering av ITSM/CMDB-program

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Mattias Lindbäck; [2017]
  Nyckelord :CMDB; Freshservice; iTop; ITIL; ITSM; Network and system documentation.; CMDB; Freshservice; iTop; ITIL; ITSM; Nätverks- systemdokumentation.;

  Sammanfattning : Idag på Höglandets IT (HIT) har de inga standarder eller rutiner för att dokumentera sin nätverks- och systemmiljö. Därför är syftet och målet med arbetet att undersöka och ta fram rutiner för hur HIT ska dokumentera sin nätverks- och systemmiljö utifrån ITIL samt utvärdera två ITSM/CMDB-program som kan användas till detta. LÄS MER

 5. 5. Systemdokumentation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Marcus Nilsson; Fredrik Alserud; [2016]
  Nyckelord :systemdokumentation; mjukvaruutveckling; inställning; hantering; problem; Business and Economics;

  Sammanfattning : Att det finns problem med dokumentation, inklusive systemdokumentation är ett känt faktum inom IT-världen. Den här uppsatsen har identifierat några huvudproblem, som att dokumentation inte hålls uppdaterad, att den inte prioriteras och att mjukvaruutvecklare har en negativ inställning till systemdokumentation för att sedan undersöka hur företag ställer sig till dessa problem och hur de hanterar dem. LÄS MER