Sökning: "Systemic Change"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Systemic Change.

 1. 1. Hundens mikrobiom efter antibiotikabehandling

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Adam Maccormack; [2019]
  Nyckelord :mikrobiom; mikrobiota; tarmbakterier; hund; antibiotikabehandling; antibiotikaresistens;

  Sammanfattning : Hundens intestinala mikrobiom är ett komplext samspel av organismer med många viktiga funktioner som är essentiella för djurets välmående på en systemisk nivå. Användning av antibiotika är vanlig vid bakteriella infektioner, men vi vet lite om hur antibiotika påverkar hundens mikrobiom på lång sikt och vad följden av potentiella störningar i mikrobiomet skulle kunna vara. LÄS MER

 2. 2. Valpsjukevirus – ytterligare ett hot mot den biologiska mångfalden?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Cecilia Norstedt; [2019]
  Nyckelord :Valpsjukevirus; valpsjuka; viltmedicin; bevarandebiologi; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : De senaste 40 åren har man sett en drastisk minskning av den biologiska mångfalden och man beräknar att vilda djurpopulationer har minskat med 60 % sedan 1970. De största hoten mot den biologiska mångfalden anses vara förlust av habitat och överexploatering, men infektiösa sjukdomar finns listade bland de fem största hoten. LÄS MER

 3. 3. Om avlärningens psykologi vid samverkan. En fallstudie av Kraftsamling Herrgården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linus Älverbrandt; Sarah Höglund Ärnfors; [2019]
  Nyckelord :unlearning; avlärning; wicked problems; komplexa problem; samverkan; samverkansinitiativ; förortsproblematik; Herrgården.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Cross sector collaborations with multiple stakeholders are on the rise when it comes to dealing with segregation in Swedish suburbs. To achieve long-term systemic change, project-based interventions are slowly giving way to joint initiatives of a more strategic character, which target the situation of the suburbs in all of their complexity. LÄS MER

 4. 4. Riverine Operations : ett utvecklande koncept

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Ohlsson Jesper; [2019]
  Nyckelord :riverine operations; amfibiekrigföring; tekniska system; militär förmåga;

  Sammanfattning : Climate change will most likely cause marine ecosystems and human living conditions to change in the areas bordering on the sea, rivers and its delta. As a result of these changes with significant resource shortages, there are obvious risks that conflicts arise between peoples' groups or other spheres of interest. LÄS MER

 5. 5. New economy, same challenges: Is Circular Economy enabling a sustainable and holistic transition in Europe?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Céline Karina E. Ubbelohde; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; Circular Economy; European Union; Content analysis; Sustainable Development Goals; social-ecological systems;

  Sammanfattning : Circular economy has emerged as a new economic paradigm to solve problems of natural resource scarcity and environmental pollution by using resources more efficiently and designing products to minimize waste. This study examines the potential of circular economy to enable the achievement of sustainable development and the Sustainable Development Goals in Europe. LÄS MER