Sökning: "Systemutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 448 uppsatser innehållade ordet Systemutveckling.

 1. 1. Agila transformationer i organisationer : En intervjustudie av framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jennifer Thorsell; [2021]
  Nyckelord :Agile; agila arbetssätt; agilt; framgångsfaktorer; agil transformation; förändringsledning;

  Sammanfattning : Agila arbetssätt har blivit allt mer populära hos organisationer. Sedan starten där agila arbetssätt enbart förknippades med systemutveckling har agila arbetssätt spridit sig till allt fler områden inom organisationer och används nu även allt mer i både IT och verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Automatiserad bygg och leverans av hybrida mobila applikationer

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Mihail Cobzev; [2021]
  Nyckelord :Hybrida mobila applikationer; Continuous Delivery; Continuous Deployment; Pipeline; Automatisering; iOS;

  Sammanfattning : Continuous integration, continuous delivery och continuous deployment har blivit väldigt viktiga inom systemutveckling eftersom de hjälper att säkerställa att en programvara håller sig till en viss kvalité samt att den snabbt kan levereras till slutanvändarna. Organisationer som tidigare använde continuous practices i samband med mer traditionella programvaror som till exempel webb-, server- och skrivbordsapplikationer försöker idag även implementera continuous practices i samband med mobila applikationer som till exempel hybrida appar. LÄS MER

 3. 3. Invånares syn på användarmedverkan  vid digital tjänsteutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robin Hellgren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten är en undersökning av invånares syn på användarmedverkan och hur de skulle kunna tänka sig att medverka vid utvecklingen av digitala tjänster från offentliga myndigheter. Forskning har tidigare utförts i Sverige och den tyder på att vissa tillvägagångssätt inom användarmedverkan passar invånare bättre än andra. LÄS MER

 4. 4. Tillgänglighet för alla : Kommundemografis inverkan på användarinvolvering vid utveckling av offentliga webbtjänster

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Agnes Norman; Carl Lundin; [2021]
  Nyckelord :User Involvement and Participation; e-Government; System Development; demography; Online Accessibility Adaptation; UPI; e-government; systemutveckling; demografi; webbtillgänglighet;

  Sammanfattning : This thesis explores if there is a connection between municipal demographics and how often the municipality involves users with disability in the development of its online services. The thesis derives its theory from previous studies on user involvement and participation (UPI),  e-government development and county bureaucracy. LÄS MER

 5. 5. Kravinsamling i komplexa relationer inom systemutveckling : En fallstudie om utmaningar med kravinsamling i systemutvecklingsprojekt som utgörs av flera aktörer

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Carl Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :Systemutveckling; Affärsförhållanden; Kravinsamling; Leverantörskedjor; Slutanvändare; Kundbehov;

  Sammanfattning : .... LÄS MER