Sökning: "Systemutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 443 uppsatser innehållade ordet Systemutveckling.

 1. 1. Agila transformationer i organisationer : En intervjustudie av framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jennifer Thorsell; [2021]
  Nyckelord :Agile; agila arbetssätt; agilt; framgångsfaktorer; agil transformation; förändringsledning;

  Sammanfattning : Agila arbetssätt har blivit allt mer populära hos organisationer. Sedan starten där agila arbetssätt enbart förknippades med systemutveckling har agila arbetssätt spridit sig till allt fler områden inom organisationer och används nu även allt mer i både IT och verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Invånares syn på användarmedverkan  vid digital tjänsteutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robin Hellgren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten är en undersökning av invånares syn på användarmedverkan och hur de skulle kunna tänka sig att medverka vid utvecklingen av digitala tjänster från offentliga myndigheter. Forskning har tidigare utförts i Sverige och den tyder på att vissa tillvägagångssätt inom användarmedverkan passar invånare bättre än andra. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglighet för alla : Kommundemografis inverkan på användarinvolvering vid utveckling av offentliga webbtjänster

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Agnes Norman; Carl Lundin; [2021]
  Nyckelord :User Involvement and Participation; e-Government; System Development; demography; Online Accessibility Adaptation; UPI; e-government; systemutveckling; demografi; webbtillgänglighet;

  Sammanfattning : This thesis explores if there is a connection between municipal demographics and how often the municipality involves users with disability in the development of its online services. The thesis derives its theory from previous studies on user involvement and participation (UPI),  e-government development and county bureaucracy. LÄS MER

 4. 4. Bristfällig dokumentation vid systemutveckling : En intervjustudie om hur bristfällig dokumentation i affärskritiska IT-system påverkar supportarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Catherine Irstad; Rikard Kjellström Törne; [2021]
  Nyckelord :Support; dokumentation; bristfällig dokumentation; systemutveckling;

  Sammanfattning : The purpose of a support organisation is to provide help and support around something. To provide help and support to users of software may involve guiding users how the software is supposed to work, investigate why the software may not work as intended or to fix software errors. LÄS MER

 5. 5. Privacy by Design i svenskt näringsliv: En empirisk studie på integritet & Privacy by Design i systemutveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :David Nilsson; Petter Andersson; [2021]
  Nyckelord :Privacy by Design; Privacy; Integritet; GDPR; Dataskyddrätt; Technology and Engineering; Law and Political Science; Science General;

  Sammanfattning : Integritet eller "privacy" är ett komplext begrepp och har med uppkomsten av ansatser och regelverk såsom Fair Information Practices (FIP:s), Privacy by Design (PbD) och GDPR blivit alltmer omtalat. PbD som ansats förespråkar ett organisationsomspännande perspektiv på integritet och ansatsen har kritiserats för att bland annat vara vag och svår att implementera i praktiken. LÄS MER