Sökning: "Systemutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 419 uppsatser innehållade ordet Systemutveckling.

 1. 1. Ur olika synvinklar - Om att använda Viewpoints i utveckling av system för digitala vårdmöten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Mikael Björck; Fredrik Grubb; [2019]
  Nyckelord :systemutveckling; Viewpoints; kravanalys; sjukvård; digitala vårdmöten; Business and Economics;

  Sammanfattning : Inom sjukvården är misslyckade IT-projekt ett problem. Orsakerna står ofta att finna i att systemet inte fungerar som användare och intressenter förväntar sig. Samtidigt finns det omfattande forskning inom Requirement Management som syftar till att skapa metoder och modeller för att undvika sådana problem. LÄS MER

 2. 2. Optimizing the Process of Handling Road Network Data

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Martin Nordmark; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Route optimization for different types of land-based vehicles is the process of finding the most efficient route. To achieve this, all necessary calculations throughout the process require road network data of the relevant surroundings. LÄS MER

 3. 3. Något vi utvecklare är dåliga på är att testa dumma grejer som bara användarna gör : En studie av testande utvecklare i agila utvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Marcus Storm; Madelen Karlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Eftersom testning idag står för runt 50% av kostnader och resurser inom systemutveckling, är det av stor vikt att denna organiseras på ett effektivt sätt. Det finns ett antal olika alternativ att välja bland när testning ska organiseras, men tidigare forskning fokuserar framförallt på de alternativ där rollerna utvecklare och testare är separata. LÄS MER

 4. 4. Begriplighet i beslutsmodeller: En studie i praktisk tillämpning av Decision Model and Notation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Daniel Nilsson; Joseph Erterius; [2019]
  Nyckelord :Beslutsmodellering; Decision Model and Notation; Verksamhetsutveckling; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Beslutsfattande, förmågan att navigera sig genom problem, blir mer allt mer komplext i takt med att allt mer information tillgängliggörs digitalt. Billigare datorprestanda medger möjlighet att underbygga beslutsfattande, men ställer liksom övrig systemutveckling krav på modellering. LÄS MER

 5. 5. Teknik för dokumentering avmöten och konferenser

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Milan Stojanovic; [2019]
  Nyckelord :Speech-to-text; Speaker recognition; Software development; Architechture; Design; Conference tool; Tal-till-text; Talarigenkänning; Systemutveckling; Arkitektur; Design; Konferensverktyg;

  Sammanfattning : Documentation of meetings and conferences is performed at most companies by one or more people sitting at a computer and typing what has been said during the meeting. This may lead to typing mistakes or incorect perception by the person who records. The human factor is quite large. LÄS MER