Sökning: "Syvsta"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Syvsta.

  1. 1. Syvsta - En prototyp av ett spel för studie- och yrkesvägledning

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Gustav Gränsbo; Filip Haglund; Adam Hansson; Pierre Hedkvist; Jacob Johansson; Linus Kortesalmi; Matti Lundgren; Simon Medin; Jonathan Nyman; [2016]
    Nyckelord :Syvsta; Studievägledning;

    Sammanfattning : Denna kandidatrapport behandlar arbetet med att designa och utveckla spelet Syvsta. Syvsta är ett RPG-spel utvecklat åt Jobb- och kunskapstorget vid Linköpings kommun. LÄS MER