Sökning: "Täckning"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade ordet Täckning.

 1. 1. Study of Reverse Water Gas Shift reaction using bimetallic catalysts on active supports : The case of unpromoted and K-promoted FeCu/CeO2

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Carlo Sala; [2022]
  Nyckelord :CO2 utilization; RWGS; catalyst; active catalytic support; characterization; CO2 användning; RWGS; katalysator; aktiva katalysatorbärare; karakterisering;

  Sammanfattning : Reverse Water Gas Shift Reaction (RWGS) är en attraktiv lösning för CO2-använding och minskning av utsläppen i atmosfären. Denna reaktion begränsas av termodynamiken och det finns problem med storskalig tillämpning. För att förbättra genomförandet av processen krävs utveckling av en effektiv katalysator. LÄS MER

 2. 2. EN TWEET BORT FRÅN MINSKAD INFORMATIONSASYMMETRI? : En kvantitativ studie om Twitter och dess finansiella påverkan på svenska SME:s

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Johannes Johansson; Oscar Sundberg; [2022]
  Nyckelord :Informationsasymmetri; Likviditet; Bid-ask spread; Amivest likvidtesratio; Twitter; Effektiva marknadshypotesen; Investor recognition hypotheses;

  Sammanfattning : Företags finansiella offentliggöranden når ofta endast ett begränsat antal investerare, vilket resulterar i ökad informationsasymmetri och som ett resultat lägre aktielikviditet. Detta är särskilt framträdande för företag som är mindre till storleken, eftersom dessa företag tenderar att få mindre täckning av traditionella kanaler såsom pressnyheter och analytiker. LÄS MER

 3. 3. Modularity, Scalability, Reusability, Configurability, and Interoperability of ASIC/FPGA Verification IP

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Trupti Rao; [2022]
  Nyckelord :Verification Intellectual Property; UniversalVerification Methodology; Avalon Streaming Interface; Object-oriented Programming;

  Sammanfattning : The complexity of chip design has been exponentially rising, resulting in increased complexity and costs in chip verification. This rise in complexity results in increased time to market and increases risks of chip in fabrication, that can be catastrophic and result in major losses. LÄS MER

 4. 4. Simulation of Radio Propagation Path in Indoor Environment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Minu Revathikumar; [2022]
  Nyckelord :Indoor 3D propagation model; millimeter waves mmWaves ; 5G; Basic propagation mechanism; Excess loss; Inomhus 3Dspridnings modell; millimeter vågor mmVågor ; 5G; Grundläggande spridnings mekanism; Överskotts förlust;

  Sammanfattning : Several propagation channel models are designed to verify signal behavior in specific environments for future 5G cellular networks. Hence, with the massive development and demand of indoor wireless systems, a suitable design prior to deployment is required for energy and cost-efficient implementations. LÄS MER

 5. 5. Microsatellite Constellation for Wildfire Monitoring

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Citlali Bruce Rosete; [2022]
  Nyckelord :microsatellite; shortwave infrared sensor; active fire monitoring; burned area detection; satellite constellation; mikrosatellit; kortvågig infraröd sensor; aktiv brandövervakning; detektion av brandhärjat område; satellitkonstellation;

  Sammanfattning : I flera års tid har antalet svåra och okontrollerade skogsbränder ökat i antal. Det finns ett behov av att detektera skogsbränder med hjälp av satelliter som har högre tidsupplösning samt högre geometrisk upplösning än de satelliter som är i bruk idag. LÄS MER