Sökning: "Tämnaren"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Tämnaren.

 1. 1. Tämnaren - bevaras eller icke vara : En fallstudie om hur vår syn på naturen påverkar dess existens

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Johanna Melin; [2019]
  Nyckelord :Tämnaren; sjö; natursyn; miljöetik; aktörer;

  Sammanfattning : Till följd av både naturliga processer och antropogen påverkan växer Upplands största sjö, Tämnaren, igen, till lokalbefolkningens förfäran. Denna fallstudie kartlägger med hjälp av intervjuer och den miljöetiska kartmetoden de inblandade aktörerna och deras förhållningssätt i arbetet för sjöns bevarande. LÄS MER

 2. 2. An Investigation of the Relation between Sea Breeze Circulation and Diurnal Variation of Methane at a Swedish Lake

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Martin Svensson; [2015]
  Nyckelord :WRF model; Sea breeze; methane emission; diurnal variation; internal boundary layer; WRF-modellen; sjöbris; metanemission; dygnsvariation; internt gränsskikt;

  Sammanfattning : Methane measurements over lake Tämnaren show a pronounced diurnal variation with high values at night and low values during daytime. The atmosphere over the lake and its surroundings is simulated with two different settings and resolutions of the WRF model during a period of eight days in May 2011 to investigate if a lake/land breeze circulation could be the cause of the observed methane variation. LÄS MER

 3. 3. Hur förorenad är Tämnaren av Tungmetaller? En undersökning av bottensediment.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Theresa Lundgren; [2015]
  Nyckelord :Heavy metals; Tämnaren; lake sediments; aquatic pollution; Tungmetaller; Tämnaren; bottensediment; sjö; föroreningar;

  Sammanfattning : Tämnaren är en slättsjö i östra Svealand där ammunition går att finna i bottensedimenten. Ammunitionen härstammar från övningar som Flygvapnet hade över sjön under 1950- och 1960-talen. LÄS MER

 4. 4. Analys av växthusgasflöden och omgivningens påverkan på turbulens vid Erssjön – en typisk svensk skogssjö

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Nitzan Cohen; [2014]
  Nyckelord :Carbon dioxide; Methane; Turbulence; Exchange coefficients; Koldioxid; Metan; Turbulens; Utbyteskoefficient;

  Sammanfattning : Ökad växthuseffekt har länge varit i fokus för dess inverkan på framtida klimat. Det är i huvudsak mänskliga utsläpp som är orsaken till ökade mängder växthusgaser i atmosfären och stora ansträngningar görs för att utsläppen på sikt ska minska. LÄS MER

 5. 5. The role of the power relations and deliberative democracy in the decision-making process of water management : the case of the lake Tämnaren water council in Uppland, Sweden

  Master-uppsats, SLU/Swedish Species Information Centre

  Författare :Cadine Epang Epiepang; [2011]
  Nyckelord :Water Framework Directive; Tämnaren; ; Water Council; Public Participation; Deliberative Democracy; Power; Values; Water Management.;

  Sammanfattning : This thesis is an examination of the manner in which the European Union Water Framework Directive (EU-WFD) has been implemented in Sweden. This policy document that aims at improving water quality for Europe came into operation in December 2000. In 2004, Sweden went on the stage of implementation that eroded its national water management policy. LÄS MER