Sökning: "Tågerup"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Tågerup.

 1. 1. Möllevångstorgets atmosfär

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sofia Sundin; Sebastian Tågerup; [2019]
  Nyckelord :Möllevångstorget; Diskursanalys; Observation; Media; Plats; Atmosfär; Offentligt rum;

  Sammanfattning : Detta examensarbete analyserar vad det är som påverkar en plats och hur medias, tidningar i detta fall, inverkan i skapandet av en plats ser ut. Detta för att kunna bidra med en förståelse kring hur stor medias platsskapande makt är. LÄS MER

 2. 2. De dödas gåvor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marianne Gabrielsson; [2018-08-06]
  Nyckelord :mesolithicum; Skateholm; Tågerup; grave-gifts; burial customs; Scandinavia; micro archaeology; difference; corporality; Jennbert;

  Sammanfattning : This study examines 15 selected Mesolithic graves in Skateholm I & II and Tågerup, focusing on the grave-gifts. The aim is to discuss and problematise the roles and functions of these gifts, to reach a more substantial knowledge of the Mesolithic burial customs in Scandinavia. LÄS MER

 3. 3. Konsten att leva i ett varumärke : En studie om hur svenska friidrottare kan bygga upp starka personliga varumärken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Linda Olofsson; Linda Tågerup; Kajsa Wissman; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Tågerup En historiematerialistisk studie av en mesolitisk boplats

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Karl Larsson; [2008]
  Nyckelord :Tågerup; Kongemose; Ertebølle; Historiematerialism; urkommunism; Archaeology; Arkeologi; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår från ett historiematerialistiskt perspektiv för att studera Tågerup. Tågerup är en stenåldersboplats i Skåne, öster om Landskrona. På platsen har det funnits Kongemose- och Ertebøllekultur. LÄS MER

 5. 5. Hundar kring benen. En analys av belastning och storleksvariation hos hundarna i det mesolitiska Skåne

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Historisk osteologi

  Författare :Nina Petersson; [2006]
  Nyckelord :Arkeologi - Sverige - Skåne; Mesolitisk tid; Animalosteologi; Prehistory; Förhistoria; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This paper deals with variations in the osteological material of dog (Canis familiaris L.) from the Mesolithic Scania, southern Sweden. The general aim is to discuss the use and specialisation of dog during the period, and differences or relations between cultures and traditions within the Mesolithic period. LÄS MER