Sökning: "Tünde Julia Fritzson-Bajdor"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tünde Julia Fritzson-Bajdor.

  1. 1. Integrering av hållbarhetsaspekter i Riksbyggens ledningssystem med vägledning av ISO 14001 : En fallstudie om Riksbyggens miljöledning

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Tünde Julia Fritzson-Bajdor; [2012]
    Nyckelord :hållbar utveckling; hållbar affärsutveckling; miljömässiga hållbarhetsaspekter; miljöledning; ISO 14001; sustainable development; sustainable business development; environmental sustainability; environmental management; ISO 14001;

    Sammanfattning : Förutom ekonomiska aspekter är hänsyntagandet av miljömässiga och sociala aspekter står nu i fokus i många organisationers affärsverksamhet. Mer och mer företag inför strategier som använder olika metoder och verktyg för att åstadkomma hållbarhet. En serie av internationella miljöstandarder, den s.k. LÄS MER