Sökning: "Tünde Tóth"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tünde Tóth.

 1. 1. Vuxnas rätt till barn eller barns rätt till föräldrar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tünde Tóth; [2009]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lagen gällande familjebildning strävar efter att erbjuda varje individ möjligheten att leva i den familjekonstellation som passar henne eller honom bäst och som inte är begränsande. Lagändringen om de homosexuellas rätt till assisterad befruktning trädde i kraft den 1 januari 2003 och innebar ett nytt steg i rättsutvecklingen mot målet att jämställa homosexuellas rättigheter med heterosexuellas. LÄS MER

 2. 2. Hedersrelaterade problem i en mindre kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jessica Andersson; Tünde Toth; [2005]
  Nyckelord :hedersrelaterat våld; hedersmord; myndigheter; socialtjänst; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Our purpose was to investigate which readiness, different sectors in a minor city has to meet honour-related problems. We wanted to investigate how they manage honour-related problems and how the co-operation in these cases is between different authorities. LÄS MER