Sökning: "T celler"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden T celler.

 1. 1. En pilotstudie: förekomst av inflammatoriska celler i synovialmembranet vid osteoartrit hos katt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sofia Tengstrand; [2020]
  Nyckelord :osteoartrit; katt; synovialmembran; synovit; mastceller; makrofager; B-celler; T-celler;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The anti-amyloidogenic chaperone DNAJB6 and its interaction with other chaperones

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik; Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Gemma Nilsson; [2020]
  Nyckelord :chaperones; DNAJB6; Hsc70; Hsp110; ATP-hydrolysis; Ab42; polyQ; biochemistry; biokemi; Chemistry;

  Sammanfattning : In order to maintain proteins’ functionality their native folding state must be preserved. Chaperones fold other proteins and DNAJ-chaperones may collaborate with Hsc70 chaperones to prevent aggregation of aggregation-prone peptides such as polyQ and Aβ42, which form fibrils in currently incurable diseases as Huntington’s and Alzheimer’s, respectively. LÄS MER

 3. 3. Vacciner mot hepatit C - vad har framtiden att erbjuda? : En studie om framtida potentiella vacciner för att förhindra smitta med hepatit C.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jennifer Allansson; [2020]
  Nyckelord :Hepatit C; HCV; vaccin; T-celler; antikroppar; cytokiner; immunologi.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Introduktion: Hepatit C är en inflammation av levern orsakad av hepatit C-viruset. Runt 71 miljoner människor världen över är drabbade av den kroniska formen. Effektiva läkemedel finns för att bota sjukdomen, men dessa är dyra och således behövs ett vaccin. LÄS MER

 4. 4. Direct reprogramming of pancreatic cancer cells into antigen presenting cells

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elin Stålbrand; [2020]
  Nyckelord :Antigen presenting cells; Dendritic cells; Direct reprogramming; Immunotherapy; Lentiviral particles; Pancreatic cancer; Transcription factors; Tumor microenvironment;

  Sammanfattning : Pankreascancer utgör den tredje vanligaste cancerrelaterade dödligheten på grund av att diagnos ofta ställs sent vid avancerat tillstånd, kombinerat med brist på effektiv behandling. De senaste åren har utvecklingen av immunterapimetoder visat lovande resultat för flertal cancersjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Reconstruction of Genome-Scale Metabolic Models with Concomitant Constraint-Based Modelling for Flux Prediction – a Case Study of Syngas Consuming Hydrogenophaga pseudoflava

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Författare :Cristopher Ollagnier Widén; [2020]
  Nyckelord :Applied Microbiology; flux-balance analysis FBA ; genome-scale metabolic model GEM ; Hydrogenophaga pseudoflava DSM 1084; KEGG; metabolic engineering; metabolic modelling; metabolic network reconstruction; RAVEN; syngas; systems biology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Metabolic modelling coupled with flux-balance analysis (FBA) has become a popular tool in systems biology for quantitative predictions of metabolic processes in silico, and as an aid in metabolic engineering. Drawing upon gene-protein-reaction associations deducible from information on the genome-level, so-called genome-scale metabolic models (GEMs) are unequalled in their scope as they attempt to encapsulate the entire reactome of a species or cell type. LÄS MER