Sökning: "T celler"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden T celler.

 1. 1. Immunologin bakom svår ekvin astma

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sara Andersson; [2019]
  Nyckelord :svår ekvin astma; RAO; mild eller måttlig ekvin astma; immunologi;

  Sammanfattning : Svår ekvin astma (SEA) är en kronisk luftvägssjukdom och den vanligaste orsaken till kronisk hosta hos hästar i tempererat klimat. Oftast är hästarna som drabbas äldre än sju år och svårighetsgraden kan variera från träningsintolerans till allvarlig dyspné. LÄS MER

 2. 2. Recombinant expression of the cowpea chlorotic mottle virus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Amanda Willas; [2019]
  Nyckelord :Biokemi; Biochemistry; Viruskapsid; Viruscaspid; CCMV; Chemistry;

  Sammanfattning : All viruses are composed of both genetic material and a capsid. The capsid is composed by identical protein subunits and the purpose is protection of the genetic material, in this case RNA. LÄS MER

 3. 3. CRISPR i cancerimmunologin : Kliniska prövningar, utmaningar och framtid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :My Eckerbert; [2019]
  Nyckelord :CRISPR; cancer; immunologi; kliniska prövningar;

  Sammanfattning : Att förstå olika tumörers biologi är en viktig förutsättning för att kunna utveckla nya cancerbehandlingsmetoder. Ett nytt verktyg inom cancerterapin, både för att förstå tumörers uppkomst samt hitta nya läkemedelsmål och behandlingar, är det mycket potenta genredigeringsverktyget Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats med CRISPR-Associerade proteiner, CRISPR-Cas9. LÄS MER

 4. 4. Vilken effekt har olika typer av immunsuppressiv behandling vid de autoimmuna hudsjukdomarna alopecia areata och vitiligo? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Eleonor Johnsson; [2019]
  Nyckelord :alopecia areata; vitiligo; autoimmun hudsjukdom; immunsuppressiv läkemedelsbehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människans försvar mot omvärlden och patogena mikrober består av ett väl utvecklat immunsystem innehållande det medfödda immunsystemet, innate, som inte förändras nämnbart över tid samt det adaptiva immunsystemet som skapar minnesceller efter immunrespons på peptidantigen. Det medfödda immunsystemets receptorer binder främmande strukturer och agerar snabbt genom att skapa inflammatorisk respons. LÄS MER

 5. 5. HIGH DILUTION SEQUENCE SPECIFIC MOLECULARLY IMPRINTED POLYMERS TARGETING PHOSPHORYLATION ON ZAP70

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Thomas Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :MOLECULARLY IMPRINTED POLYMERS; ZAP70; Phosphoproteomic;

  Sammanfattning : B-cell kronisk lymfatisk leukemis (B-KLL) sjukdomsförlopp är i stor utsträckning heterogen, många patienter kan leva i flera år utan någon behandling medan andra snabbt insjuknar. Prognostiska faktorer som identifierar de som behöver behandling kort efter diagnos har ett stort kliniskt värde. LÄS MER