Sökning: "T-test ålder"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden T-test ålder.

 1. 1. Standardiserat vårdförlopp förtestikelcancer –remitteras rätt patienter inom Region Örebro?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Ruth Randén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Testikelcancer är en ovanlig tumörform, men den vanligaste maligna diagnosenbland män i åldern 25–40 år. Vanliga symtom förknippade med sjukdomen är en palpabeltestikulär resistens, volymökad testikel, smärta och obehag i skrotum eller en förändradtestikelkonsistens. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering i fastighetsbranschen : Faktorer som hindrar implementering av digitala lösningar i förvaltningsverksamheten

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jens Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Real Estate; Digitalization; Property Management; Fastigheter; Digitalisering; Fastighetsförvaltning;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har under lång tid revolutionerat många branscher. Fastighetsbranschensomställning har varit långsam även om digitaliseringen nu börjat ta fart även där. Denklassiska affärsmodellen har länge varit lönsam och det innebär ett risktagande att ta förstasteget. LÄS MER

 3. 3. BARNS ERFARENHET AV DELAKTIGHET I VÅRDEN : EN ENKÄTSTUDIE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Lina Lennartsson; Malin Neijd; [2021]
  Nyckelord :Barn; delaktighet; enkätstudie; erfarenhet; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan barnkonventionen blev svensk lag i januari 2020 finns det ett behov inom barnsjukvården att mäta barns delaktighet. Tidigare studier visar på att barn vill vara delaktiga i sin vård. Syfte: Att kartlägga barns erfarenhet av att vara delaktiga i sin vård samt att beskriva deras tankar om förbättringar i vården. LÄS MER

 4. 4. Quality of Life of Lower Limb Amputees in Sweden: A Comparative Cross-sectional Study

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Karolin Lindgren Westlund; [2021]
  Nyckelord :Amputerad; Funktionshinder; Deltagande; Livskvalité; Protes; WHOQOL-BREF;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mycket av tidigare forskning som har inkluderat personer med amputation på nedre extremiteten har varit fokuserad på gång och balans och på tillfredställelse med protes. Fler faktorer påverkar livskvalité och välmående än enbart avsaknad av funktionshinder. LÄS MER

 5. 5. Ledningsgruppens effektivitet - med fokus på tillit

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Krister Sundholm; [2021]
  Nyckelord :Trust; management teams; efficiency; performance; Lencioni; group development; management team development; Tillit; ledningsgrupp; Lencioni; effektivitet; prestationsförmåga; grupputveckling; ledningsgruppsutveckling;

  Sammanfattning : En välfungerande och effektiv ledningsgrupp är en framgångsfaktor inom såväl privat som offentlig sektor. Ledningsgruppens speciella karaktär gör att alternativa grupputvecklingsmodeller, utöver de mer klassiska, kan vara mer användbara. LÄS MER