Sökning: "TBA"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet TBA.

 1. 1. Jämförelse av antal kommunikativa initiativ hos små barn med AST före och efter beteendeanalytisk intervention

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Anne-Marie Stenberg; Helena Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Tillämpad beteendeanalys; EIBI; AST; logopedi; mands; tacts; kommunikation;

  Sammanfattning : Autism spectrum disorder (ASD) is a developmental disorder that limits one’s ability to engage in a mutual, social interaction. Joint attention, imitation and social involvement are social abilities together with other cognitive functions that determine speechdevelopment. LÄS MER

 2. 2. När nollvisionen inte längre gäller

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Robert Hildingsson; [2017]
  Nyckelord :Key words: Substitution treatment; drugs; zero-vision; Social Work; Harm reduction; normalization; control; leakage.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author(s): Robert Hildingsson Title: When zero-vision is no longer valid. A study in Social Work on the experiences of the Substitution treatment. LÄS MER

 3. 3. Trajectory Generation under Metric Interval Temporal Logic Specifications

  Master-uppsats, KTH/Reglerteknik

  Författare :Daniel Müller; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Metric interval temporal logic (MITL) provides a tool to formulate high level tasks in an easyway. This allows to specify behaviour of a dynamical system in a given environment which liesbeyond the scope of simple stabilization. Finding an input of the system which satises the MITLformula, demands new techniques and algorithms. LÄS MER

 4. 4. Intensiv beteendeterapi, IBT för elever med autism och utvecklingsstörning. En arbetsmetod för elever och lärare i träningsskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Susanne Svensson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract: Den här studien handlar om elever med autism och utvecklingsstörning och om en arbetsmetod som kallas för intensiv beteendeterapi/träning, IBT. Intensiv beteendeträning är inte bara en mängd övningar som möjliggör utveckling av ett flertal av barnets förmågor. LÄS MER

 5. 5. Effect of vegetable oil on the degradation of a pesticide mixture in biobeds

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Microbiology

  Författare :Johanna Moreskog; [2013]
  Nyckelord :Pesticides; Biobed; Ligninolytic enzymes; Maganese peroxidase;

  Sammanfattning : Pesticides are used to control diseases, undesired vegetation and insects in forestry, gardening and agriculture. In the environment, pesticides are generally believed to originate from a diffuse source, such as spray drift of pesticides during application, or a point source, such as spills during refill and cleaning of spraying equipment. LÄS MER