Sökning: "TBEV"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet TBEV.

 1. 1. The role of diseases in mass mortality of wood lemmings (Myopus schisticolor)

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Henrik Johansen; [2021]
  Nyckelord :wood lemming; Myopus schisticolor; disease; virus; pathogens; mass mortality; orthohantavirus; pan-orthohantavirus; somatic index; spleen index;

  Sammanfattning : Like many other rodent species, the wood lemming (Myopus schisticolor) exhibits cycles with large population peaks but unlike most other European rodents, these peaks are frequently followed by mass mortality. It is largely unknown what pathogens wood lemmings carry and if pathogens could affect their population dynamics. LÄS MER

 2. 2. Species identification and pathogen detection by FLUIDIGM, a high-throughput PCR technique in ticks collected from northern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Phimphanit Choklikitumnuey; [2020]
  Nyckelord :ticks; tick-borne diseases; fluidigm;

  Sammanfattning : Due to the environmental climate changes, northern Sweden is potentially a geographical area where new tick species could become established and introduce along with them new tick-borne pathogens. High-throughput real-time PCR, FLUIDIGM, was selected to perform the pathogen detection in this study. LÄS MER

 3. 3. Tick-borne encephalitis : a food safety risk for humans consuming unpasteurized milk and milk products from goat, sheep and cattle in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Alexander Hanberger; [2020]
  Nyckelord :TBEV; Tick borne encephalitis; milk; pasteurization;

  Sammanfattning : Tick-borne encephalitis (TBE) is one of the most important vector-borne human infections affecting the central nervous system and is caused by tick-borne encephalitis virus (TBEV) which is transmitted to humans primarily by ticks, mainly Ixodes spp. The ticks are expanding their distribution in Sweden and the number of reported cases of human TBE in Sweden has been increasing considerably since the end of the 20th century. LÄS MER

 4. 4. Förekomst av antikroppar mot Sindbis och flavivirus hos hästar i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Agnes Björnström; [2020]
  Nyckelord :Sindbisvirus; Tick-borne encephalitis virus; West Nile virus; Usutuvirus; häst; fåglar; myggor;

  Sammanfattning : Sindbisvirus (SINV) är ett positivt enkelsträngat RNA virus tillhörande genus Alfavirus inom familjen Togaviridae. SINV finns i många delar av världen och orsakar sjukdom hos människor i bland annat Sverige, Finland och Ryssland. I Sydafrika har viruset även kopplats samman med sjukdom hos hästar. LÄS MER

 5. 5. Diagnostik av fästingburen encefalit med ReaScan® TBE IgM : Metodverifiering av ett snabbtest för detektion av antikroppar mot fästingburet encefalitvirus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Isabella Augustsson; [2020]
  Nyckelord :Tick-borne encephalitis virus; tick-borne encephalitis; lateral flow assays; ReaScan® TBE IgM; Fästingburet encefalitvirus; fästingburen encefalit; laterala flödesanalyser; ReaScan® TBE IgM;

  Sammanfattning : Fästingburet encefalitvirus (TBEV) är ett RNA-virus som tillhör genuset flavivirus. Vid en TBEV-infektion är feber, trötthet, allmänpåverkan samt huvudvärk och muskelvärk vanligt förekommande symtom. Viruset överförs via saliven från fästingar under de första minuterna efter fästingbett. LÄS MER