Sökning: "TBI"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet TBI.

 1. 1. Wireless Sensor System for Monitoring Sportsmen Exposed to Hazardous Concussions

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling

  Författare :Alper Idrisoglu; [2019]
  Nyckelord :Concussion; g-Force; Impact detection; Ice Hockey; Real-time; Sensor; Web Socket; Wireless;

  Sammanfattning : Sport-related Traumatic Brain injuries (TBI) are a major problem in ice hockey. Reports show that it occurs 160 concussion per 1000 hours of play time and 4.6% of head injuries leads to a concussion in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Weight losses of Green tea and Rooibos tea in an aquatic environment : The importance of leaching when estimating decomposition rates

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Johannes Edwartz; [2018]
  Nyckelord :TBI; Tea bag index; tea bag; leaching; weight loss; green tea; rooibos tea; decomposition; aquatic environment; Urlakning; viktförlust; tepåse; grönt te; rooibos te; nedbrytning; akvatisk miljö;

  Sammanfattning : Leaching is one of the major processes occurring when organic litter is decomposed and is often completed within a few days when litter enters aquatic environments. It is important that leaching is addressed when studying microbial and invertebrate decomposition rates in order to avoid overestimations. LÄS MER

 3. 3. Cognitive & academic function after Traumatic Brain Injury in school aged children: Documen-tation within medical and school records on problems and recommended support : A Systematic Review

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Kudzai Ruhukwa; [2018]
  Nyckelord :systematic literature review; cognitive functioning; traumatic brain injury TBI ; medical records; school records;

  Sammanfattning : Background: Childhood Traumatic Brain Injury (TBI) has been identified as a crucial public concern, causing interrup-tion in children’s cognitive development, sometimes resulting in permanent impairment or even death. Hence documen-tation in health and school records regarding their functioning or environmental restrictions post injury, seems vital for the facilitation of communication between a child’s systematic and ongoing environment. LÄS MER

 4. 4. Improving heterogenous team collaboration in disaster risk management: lessons from innovation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Peter Norris; [2018]
  Nyckelord :Disaster Risk Management; heterogeneous; team; collaboration; innovation; technology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Heterogeneous team collaboration is a fundamental component of Disaster Risk Management (DRM). However, DRM teams face complex-dynamic situations characterised by high disruptions, distributed locations and other factors, which create persistent problems for team collaboration. LÄS MER

 5. 5. Att leva med hjärntrötthet, ett osynligt handikapp : En integrerad kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Chamilla Boman; Petra Ödman; [2018]
  Nyckelord :Hjärntrötthet; hjärnskada; stroke; livskvalité; upplevelse; strategier; interventioner; omvårdnad; integrerad kunskapsöversikt.;

  Sammanfattning : Hjärntrötthet är ett tillstånd som uppskattningsvis 200 000 personer i Sverige lider av. Hjärntrötthet kännetecknas av en extrem mental trötthet som innebär att personerna som lider av detta behöver mycket mer vila och längre återhämtning än friska individer. LÄS MER