Sökning: "TBL"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet TBL.

 1. 1. Integrering av hållbarhet inom den traditionella ekonomistyrningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Andersson; Rahima Shareefi; [2024-02-20]
  Nyckelord :Sustainability; integration sustainability; management control system; triple bottom line; balanced scorecard; sustainability balanced scorecard;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhet är något som i dagens samhälle är alltmer aktuellt. Vi lever i en värld som kräver att vi rättar oss och anpassar oss efter globala uppmaningar. LÄS MER

 2. 2. Assessing Saudi Arabia's Vision 2030: Economic Diversification, Social Inclusion, and Environmental Preservation through the Triple Bottom Line Lens

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Zara Salman; [2024]
  Nyckelord :Sustainable development; Saudi Arabia; National Interest; Economic reformation; Vision 2030; Agenda 2030; Triple Bottom Line Theory.;

  Sammanfattning : This essay critically analyzes the implementation of Saudi Arabia's Vision 2030 initiative through a detailed descriptive case study as the methodological framework, employing the Triple Bottom Line (TBL) model as the theoretical basis. The essay delves into the alignment of Vision 2030 with TBL principles, particularly in its influence on economic diversification, social inclusivity, and environmental conservation. LÄS MER

 3. 3. The Creation of Sustainable Infrastructure: A qualitative study of internal stakeholders cooperation and understanding of sustainable infrastructure on an operational level in the case of project Västlänken.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ebba Westermark; [2023-11-08]
  Nyckelord :Sustainable infrastructure; CSR; legitimacy theory; TBL; Västlänken; Gothenburg; cooperation;

  Sammanfattning : This qualitative case study has been compiled by semi-structured interviews with management of internal stakeholders (Trafikverket, Västtrafik, NCC) at project Västlänken about their understanding and perception of how to create sustainable infrastructure and collaborate with one and other. The thesis begins with a background on the CSR (corporate social sustainability) directive and the SDG 9 (sustainable development goal), followed by an overview of the project Västlänken. LÄS MER

 4. 4. The Creation of Sustainable Infrastructure: A qualitative study of internal stakeholders cooperation and understanding of sustainable infrastructure on an operational level in the case of project Västlänken.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ebba Westermark; [2023-10-06]
  Nyckelord :Sustainable infrastructure; CSR; legitimacy theory; TBL; Västlänken; Gothenburg; cooperation;

  Sammanfattning : This qualitative case study has been compiled by semi-structured interviews with management of internal stakeholders (Trafikverket, Västtrafik, NCC) at project Västlänken about their understanding and perception of how to create sustainable infrastructure and collaborate with one and other. The thesis begins with a background on the CSR (corporate social sustainability) directive and the SDG 9 (sustainable development goal), followed by an overview of the project Västlänken. LÄS MER

 5. 5. Paketleveranser i svensk tätort. En kvalitativ studie om vilka strategier som används för att hantera sista milen leveranser utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Bornander; Viktoria Frisell; [2023-09-22]
  Nyckelord :Sista milen leveranser; distribution; logistik; hållbarhet; TBL; strategi;

  Sammanfattning : Som följd av den växande e-handeln ökar mängden paket som ska levereras, vilket leder till en allt mer ansträngd distributionskedja. Kunders förväntningar på snabba leveranser och krav på hållbara transporter ställer stora krav på sista milen leveranser. LÄS MER