Sökning: "TCC"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet TCC.

 1. 1. Prefabricerade Samverkanselement - Stomstabilisering.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :David Byrén Claesson; Oliver Wennerholm; [2018]
  Nyckelord :Betong; samverkanselement; skjuvhållfasthet; stomstabilisering; sammanfogning; betongfog; dragarmering; dimensionering; bjälklag; inspänningsmoment; ofrivillig inspänning; TCC;

  Sammanfattning : Denna rapport är en del av byggingenjörsutbildningen på Högskolan i Borås som avslutande examensarbete för utbildningen. Prefabricerade elementen kan tillverkas efter kundens behov och förkortar byggtiden då tillverkningen sker inomhus utan påverkan av väder och utomhustemperatur. LÄS MER

 2. 2. Skjuvförbindare i samverkansbjälklag mellan trä och betong

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Andreas Sundberg; Anders Svärd; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Intresset för att bygga med trä ökar stadigt, detta leder till utmaningar när trä ska ersätta de traditionella materialen i konstruktioner. Ofta har trä inte setts som ett tillräckligt starkt material eller ens som alternativ för exempelvis bjälklag med större spännvidder. LÄS MER

 3. 3. Atypiskt terminalt komplementkomplex : Kvantifiering av in vivo-nivåer av atypiskt terminalt komplementkomplex under normala och patofysiologiska betingelser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Lisa Classon; [2018]
  Nyckelord :C5; C5a-neoepitop; Komplementsystemet; pH; Sandwich ELISA; TCC;

  Sammanfattning : Slutsteget i immunförsvarets komplementaktivering innefattar en klyvning av komplementprotein C5, till C5a och C5b, vilket initierar bildandet av terminalt komplementkomplex (TCC) som i form av membran-attack-komplex (MAC) bildar cytotoxiska porer i bland annat gramnegativa bakterier. Bildandet av MAC kan blockeras av endogena regulatorer och TCC frisätts då som ett lösligt komplex, sC5b-9, i plasma. LÄS MER

 4. 4. Mapping tree canopy cover in the semi-arid Sahel using satellite remote sensing and Google Earth imagery

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Abdalla Eltayeb Abdalla Mohamed; [2017]
  Nyckelord :Sahel; physical geography and ecosystem analysis; tree cover; NDVI; Google Earth; Landsat 8; geomatics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Tree vegetation is an essential element in the daily life of the people in the Sahel region of Africa. It is also considered as a robust indicator of the Sahel ecosystem status and health. In this thesis, a method to estimate tree vegetation was developed and used in mapping the tree canopy cover in semi-arid Sahel. LÄS MER

 5. 5. Testing of CLT-Concrete Composite decks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Joakim Thilén; [2017]
  Nyckelord :Notch; Adhesive; Composite Decks; Deflection; Gamma-method; CLT; TCC; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When massive timber decks are used in buildings the design is often regulated by serviceability limit state (SLS), mainly the vibration criteria. To decrease the risk for vibrations of a deck the bending stiffness needs to be increased. LÄS MER