Sökning: "TCC"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet TCC.

 1. 1. The use-impact relationship of outdoor-tourism in Denmark : how the Tourism Carrying Capacity can develop tourism instead of keeping it on lock

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Solveig Elisabeth Reichert; [2020]
  Nyckelord :tourism management; destination development; environmental planning; tourism impact; sustainability; outdoor-tourism; Social Sciences;

  Sammanfattning : With the ever increased focus on sustainability and not least the focus on sustainability in the tourism industry this thesis has critically investigated the suitability of the Tourism Carrying Capacity method in a Danish outdoor-tourism context. The research found that there are considerable limitations and challenges to implementing a TCC approach in Denmark, and even if implemented, legally, culturally and practically circumstances would challenge a proper and successful completion of a TCC approach too. LÄS MER

 2. 2. Timber Concrete Composite floors with Cross Laminated Timber - Structural behavior & Design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Albin Forsberg; Filip Farbäck; [2020]
  Nyckelord :timber concrete composite; TCC; floors; cross-laminated timber; CLT; structural behavior; design methods; Gamma method; Equivalent gamma method; Extended gamma method; RFEM; first natural frequency; serviceability limit state; ultimate limit state; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På grund av den ökade miljö- och klimatmedvetenheten har övergången till förnybara material påskyndats, och detsamma gäller intresset för träbyggande. Med att bygga högt i trä kommer dock ett flertal konstruktionsmässiga utmaningar, där en av utmaningarna är dynamik på grund av träets låga egenvikt jämfört med andra mer konventionella byggnadsmaterial. LÄS MER

 3. 3. Samverkansbjälklag : En studie om KL-platta med samverkande betong

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ida Nilsson; Dennis Svensson; [2020]
  Nyckelord :Acoustics; bending stiffness; cross-laminated timber CLT ; fire; shear connectors; timber-concrete composite TCC ; wood construction; Akustik; brand; böjstyvhet; KL-trä; samverkansbjälklag; skjuvförbindare; träbyggande;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was to investigate whether timber-concrete composite (TCC) floors made of a CLT-deck and casted concrete could be used as a method for increasing the use of wood as a building material. Method: The methods used in this degree project were a literature study, in which a number of laws of construction and different connector systems were studied, as well as an experiment consisting of bending tests on CLT-decks with casted concrete where SFS VB-screws were used as shear connectors. LÄS MER

 4. 4. Digital Twin of a diagnostic system : A proposal of a Digital Twin framework for the Transportable Culture Cabinet, with levels of application possibilities and its challenges

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Olivia Norlin; Lotta Rydin; Matilda Maxwell; Linnéa Gauffin Good; Maija Persson; Viktor Öhrner; [2020]
  Nyckelord :Digital twin;

  Sammanfattning : The Digital Twin (DT) is a concept that is gaining more and more attention. A DT is a virtualversion of a physical product, which can be used in monitoring and developing said physical product.In this report we have discussed how a DT of a Transportable Culture Cabinet (TCC) could beimplemented, and its framework. LÄS MER

 5. 5. Prefabricerade Samverkanselement - Stomstabilisering.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :David Byrén Claesson; Oliver Wennerholm; [2018]
  Nyckelord :Betong; samverkanselement; skjuvhållfasthet; stomstabilisering; sammanfogning; betongfog; dragarmering; dimensionering; bjälklag; inspänningsmoment; ofrivillig inspänning; TCC;

  Sammanfattning : Denna rapport är en del av byggingenjörsutbildningen på Högskolan i Borås som avslutande examensarbete för utbildningen. Prefabricerade elementen kan tillverkas efter kundens behov och förkortar byggtiden då tillverkningen sker inomhus utan påverkan av väder och utomhustemperatur. LÄS MER