Sökning: "TCO"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet TCO.

 1. 1. Lagstadgade minimilöner i Sverige – en tidsfråga?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Tove Dahlberg; [2021-04-14]
  Nyckelord :minimilöner; EU; LO; TCO; Saco; institutionell teori; nyinstitutionell teori; institutionella tryck; strategier;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att undersöka vilka strategier organisationer kan använda sig av för att stå emot institutionella tryck. Undersökningen tar avstamp i EU-kommissionens förslag om minimilöner i EU. LÄS MER

 2. 2. Policy Tools for the Decarbonisation of Urban Freight Transport in Brazil

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Raghav Somayya Mandana; [2021]
  Nyckelord :CO2 emissions; transport sector; decarbonisation; battery electric vehicles BEVs ; electromobility; freight transport; total cost of ownership TCO ; light commercial vehicles LCVs ; Koldioxidutsläppen; transportsektorn; avkolning; elektriska fordon EF ; elektromobilitet; godstransport; total ägandekostnad TÄK ; lätta kommersiella fordon LKF ;

  Sammanfattning : There has been an increase in the carbon dioxide (CO2) emissions in the last 3 decades. A large share of these emissions is produced by the transport sector. In 2010 alone, global transport accounted for 7 GtCO2 eq and approximately 23% of total energy-related CO2 emissions. LÄS MER

 3. 3. Totalkostnad för ägande av produktionsutrustning med fokus på hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Filip Lennartsson; Hampus Jonasson; [2021]
  Nyckelord :Total cost of ownership; TCO; sustainable development; 2-component polyurethane lacquer; chemicals; carbon dioxide emissions.;

  Sammanfattning : Companies today strive to lower their climate footprint in their daily work. It is therefore important for them to consider sustainable development when investing in new production equipment. The purpose of the study is to create a greater understanding to which parameters should be involved in a TCO with focus on sustainable development. LÄS MER

 4. 4. Lagstadgade krav på arbetsgivaren för att förstärka visselblåsarens trygghet - En studie av Visselblåsardirektivets inverkan på den privata sektorn i Sverige

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Erik Ersgård; [2021]
  Nyckelord :visselblåsning; whistleblowing; rapporteringskanaler; lojalitetsplikt; tystnadsplikt; EU-direktiv; privat sektor; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The role of the Whistleblowers is noticeable in different situations and the result of their acts often reveals flaws and serious misconducts to the public. The whistleblower has a unique insight into the organization which means that the content in the reports is accurate. LÄS MER

 5. 5. Greenhouse Gas Emissions Reduction in the Heavy-Duty Transport Sector - A Case Study of Renewable Energy Carriers in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Karolina André; William Degerstedt; [2021]
  Nyckelord :Battery electric vehicle; Biofuels; Greenhouse gas; Heavy-duty vehicles; LCA; Renewable energy carriers; Renewable fuels; TCO; Transport sector; Well-to-wheel; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den svenska transportsektorn står för ungefär en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser och släppte 2019 ut 16,4 Mt CO2-ekvivalenter. Av dessa står den tunga vägtrafiken för cirka 20 % och är efter passagerarfordonen den största källan till utsläpp av växthusgaser inom sektorn. LÄS MER