Sökning: "TDOK"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet TDOK.

 1. 1. Införande av BK4 : Bärighetsberäkning av balkbro med lång spännvidd

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Alexander Solevind; Linn Solevind; [2017]
  Nyckelord :Beam bridge; BK4; Bridge classification; Capacity calculation; Capacity calculation; Balkbro; BK4; Broklassning; Bärighetsberäkning; Bärighetsberäkningsmall;

  Sammanfattning : Regeringen har på förslag att införa en ny bärighetsklass för det svenska vägnätet. Den föreslagna bärighetsklassen får beteckningen BK4 och innebär att maximal bruttovikt för lastbilar ökas från nuvarande 64 ton till 74 ton. LÄS MER

 2. 2. Är kraven i TDOK motiverade?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Anton Nordvall; [2017]
  Nyckelord :övergångsräler; neutralisering; växlar; trafikverket; intervjuer; felstatistik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the regulation of Trafikverket there is many technical requirements that the railway facility should face. The reason for its existence is to create a standardized facility with well balanced requirements that includes implementation and management. LÄS MER

 3. 3. Verifiering av ERTMS-signalprojektering : Tillämpning mot Estland

  M1-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Bahaman Haidari; Isak Holm; [2015]
  Nyckelord :TSD; UNISIG; SUBSET; Eurobalise; Trackcircuit; ETCS; GSM-R; TDOK; BVDok; TSD; UNISIG; SUBSET; Eurobalis; Spårledningar; ETCS; GSM-R; TDOK; BVDok;

  Sammanfattning : Inom EU finns ett regelverk som strävar efter interoperabilitet att det ska vara lätt att kunna resa och göra affärer mellan alla nationer inom EU utan att behöva vare sig byta tåg eller förare. Denna rapport specificerar de olika lagar och regler som utfärdats och specificerats av EU kommissionen och UNISIG samt det svenska nationella regelverket som gäller för ERTMS-signalprojekteringen för markutrustning. LÄS MER