Sökning: "TEACCH metoden"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden TEACCH metoden.

 1. 1. Hur kan bildläraren utforma den fysiska miljön i klassrummet för att inkludera elever med NPF-diagnoser och deras särskilda behov?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :linnea ast; helena lind; [2020]
  Nyckelord :ADHD; arkitektur; autism; bildlärare; klassrumsmiljö; rumslig inkludering;

  Sammanfattning : Syftet i kunskapsöversikten är att undersöka frågeställningen: Hur kan bildläraren utforma den fysiska miljön i klassrummet för att inkludera elever med NPF-diagnoser och deras särskilda behov? Metoden består av ett insamlande av artiklar som bygger på forskning och teorier i ämnesområdet. Resultatet visar på att den fysiska miljön bör utformas utefter ett sammanvägande av sociala och fysiska faktorer, där bildläraren har en stor roll att utforma miljön tillsammans med andra aktörer (arkitekter och skolpersonal med kompetens inom NPF-diagnoser). LÄS MER

 2. 2. Stöd i förskolan genom Tydliggörande pedagogik – Ett specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anela Jelacic; Sandra Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; TEACCH; Tydliggörande pedagogik; stöttning; scaffolding;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractJelacic, Anela., Nilsson, Sandra (2020). Stöd i förskolan genom Tydliggörande pedagogik – Ett specialpedagogiskt perspektiv. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. En studie i hur skolan tillgodoser behovet av tydliggörande pedagogik för elever med autism

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anneli Lindholm; [2019]
  Nyckelord :Autism; grundskola; grundsärskola; inkludering; TEACCH; tydliggörande pedagogik; visuellt stöd;

  Sammanfattning : Skolans inkluderingsuppdrag bygger på idén om en undervisning som passar olika studenter. Trots detta bedrivs undervisning vanligtvis utifrån en föreställning att alla elever har en bra kommunikativ förmåga och goda förutsättningar att lära sig i sociala sammanhang. LÄS MER

 4. 4. Pedagogisk verktygslåda : Autism och bemötande i skolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Kuparinen Kuparinen; [2017]
  Nyckelord :autismspektrumdiagnos; inkludering; integrering; pedagogik; skola; bemötande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta del av hur pedagoger arbetar i mötet med elever med autismspektrumstörning. Frågorna är ”Hur kan pedagogerna arbeta med elever med autism?”, ”I vilken utsträckning använder pedagogerna metoden TEACCH® i sitt arbete med elever med autism?” och ”Hur kan det pedagogiska arbetet förstås i relation till begreppen inkludering och integrering?”. LÄS MER

 5. 5. Specialedagogiska arbetssätt för barn med autism - en konstruktiv analys av TEACCH och TBA

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Bita Sassanian Franzén; [2011]
  Nyckelord :TEACCH; rehabilitation; children; TBA ABA; special education; autism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Utgångspunkten är en fundering om vad det finns för alternativa sätt att utbilda i mångkulturell mångfald. Uppsatsen har fokuserat på Malmö Stads kontaktpersonsverksamhet, där man matchar ihop etablerade svenskar med nyanlända invandrare. LÄS MER