Sökning: "TEN-T"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet TEN-T.

 1. 1. The impact of the Fehmarn Belt link on modal choice - An investigation of potential modal shift on Sweden’s foreign trade

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Oskar Robertsson; Simon Möller; [2020-06-22]
  Nyckelord :Cross-border barriers; Fehmarn Belt tunnel; Intermodality; Modal choice; TEN-T;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. TEN-T finansiering av Svenska järnvägsprojekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Fredrik Thulin; [2013]
  Nyckelord :ten-t; eu; trafikverket; medfinansiering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In today´s society, it is obvious to travel in a convenient and simple way around the world. Unfortunately the development of the compatibility for the railway between nations is behind in the EU. This is a problem that has been observed in Europe and every year, much money is spent to secure cross-border transports. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar och hinder i gränsöverskridande transportinfrastrukturplanering : En studie av TEN-T med Nordiska triangeln som exempel

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Johannes Remmo; [2012]
  Nyckelord :TEN-T; the Nordic triangle; cross-border planning; transport infrastructure; TEN-T; Nordiska triangeln; gränsöverskridande planering; transportinfrastruktur;

  Sammanfattning : Flera saknade länkar i Europas transportnät definierades på mitten av 1980-talet som nödvändiga att bygga för att bidra till att uppnå de EU-politiska målen om fri rörlighet inom gemenskapen, större och jämnare transportflöden inom och mellan medlemsstaterna, ekonomisk tillväxt, en friktionsfri och välfungerande inre marknad, hållbar utveckling samt territoriell, social och ekonomisk sammanhållning.EU och medlemsstaterna initierade mot denna bakgrund transportinfrastrukturprogrammet "Trans-European Networks for Transport", eller det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) på svenska, som en följd av Maastrichtfördraget 1992. LÄS MER

 4. 4. Oslo- Stockholm High Speed Railway: An up in the air project

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Foster Dusseau; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The objective of this paper is to shed a light on a High-speed Railway (HSR) study project in the corridor Stockholm-Oslo, and investigate the global context in which it has grown. Priority Project 12 (PP12), commonly named “The Nordic Triangle”, is a project within the Trans-European Transport Network (TEN-T) program, a European program aiming at establishing an efficient transport network, for competitiveness and employment in Europe. LÄS MER

 5. 5. Transport Planning and Sustainability : The Via Baltica Case

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Angelika Kowalczyk; Monika Kustra; [2009]
  Nyckelord :express roads; sustainable development; sustainable transport; transport planning; Via Baltica; TEN-T;

  Sammanfattning : Road transport is most commonly used out of other modes in terms of freight and passenger transportation on local and regional levels. For European citizens it is a primary mean of their access to services, social activities and employment. The scope of road infrastructure differs in some regions. LÄS MER