Sökning: "TENS"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade ordet TENS.

 1. 1. Icke-farmakologiska behandlingsmetoder mot postoperativt illamående och kräkning : Systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Tomas Celander; Chalak Muhyadin; [2020]
  Nyckelord :Acupressure; acupuncture; PONV; TENS; Akupressur; Akupunktur; PONV; TENS;

  Sammanfattning : Bakgrund  Postoperative Nausea and Vomiting (PONV) är utöver smärta bland de vanligaste biverkningarna för patienter som genomgår anestesi i det postoperativa förloppet. Individuella riskfaktorer för PONV anses vara kvinnligt kön följt av tidigare historia av åksjuka, att vara icke-rökare och användning av postoperativa opioider. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor med endometrios upplevelser och erfarenheter av fysioterapeutisk behandling.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Sanna Björklund; Evelina Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Endometriosis; Physiotherapy; Experiences; Qualitative research;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som drabbar var tionde kvinna i fertil ålder. Fysioterapi rekommenderas som alternativ behandling eftersom det kan ha en smärtlindrande effekt och höja kvinnornas livskvalité. I litteraturen framkommer inte hur kvinnor med endometrios upplever den fysioterapeutiska behandlingen som helhet. LÄS MER

 3. 3. Analysis of stellar spectra with machine learning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för teoretisk fysik; Lunds universitet/Astronomi; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Alvaro Segovia Otero; [2020]
  Nyckelord :Galactic Archaeology; machine learning; chemical abundances; FGK stars; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Researchers in the field of Galactic Archaeology have entered the era of industrial revolution. Upcoming surveys are planning on observing tens of millions of stars and high precision and accuracy must be ensured when deriving their stellar parameters and elemental abundances. LÄS MER

 4. 4. Time-Series Feature Extraction in Embedded Sensor Processing System

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Wenyao Zhu; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Embedded sensor-based systems mounted with tens or hundreds of sensors can collect enormous time-series data, while the data analysis on those time-series is commonly conducted on the remote server-side. With the development of microprocessors, there have been increasing demands to move the analysis process to the local embedded systems. LÄS MER

 5. 5. Rehabiliteringsmetoder och samarbete vid ospecificerad ryggsmärta hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Marie Bäck; Lovisa Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :häst; fysioterapi; fysioterapeuter; equiterapeuter; samarbete; veterinärer; rehabilitering; TENS; kiropraktik; manuell manipulation; laser; stötvågsterapi; vattenband; massage; akupunktur; terapeutiskt ultraljud; kinesiotejpning; terapeutisk träning; ospecificerad ryggsmärta;

  Sammanfattning : Ryggsmärta är vanligt förekommande hos hästar och ett flertal rehabiliteringsmetoder kan användas vid behandling av ryggsmärta. Hästarna rehabiliteras inte enbart av veterinärer utan olika yrkeskategorier arbetar med rehabilitering av häst. LÄS MER