Sökning: "THEODOR KHADEMI"

Hittade 1 uppsats innehållade orden THEODOR KHADEMI.

  1. 1. RingUpp: En videosamtalstjänst för seniorer

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

    Författare :HANNA KALLDAL; DANIEL KARLKVIST; THEODOR KHADEMI; CHARLIE LAM; ROBIN REPO WECKLAUF; ANDRÉ WAHLBERG; [2021-09-14]
    Nyckelord :seniorer; videosamtal; webbutveckling; användarvänlig design; digitalt utanförskap; äldre;

    Sammanfattning : Studier visar att internetanvändningen bland den svenska befolkningen fortsätteratt växa varje år och har under de senaste tio åren ökat mest för den äldre målgruppen. Trots detta har de flesta applikationer som utvecklas inte tagit hänsyn tillseniorer. LÄS MER