Sökning: "THERESE ANDERSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade orden THERESE ANDERSSON.

 1. 1. SPELAR KLACKHÖJDEN NÅGON ROLL? FINNS DET ETT SAMBAND MELLAN FOTSKADOR/BESVÄR OCH KLACKHÖJD HOS TIODANSARE?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Therese Andersson; [2021-11-18]
  Nyckelord :Ballroom; klackhöjd; skador; fot; fotled; smärta;

  Sammanfattning : Tidigare studier har påvisat att skaderisken och smärta hos dansare är mycket stor. Inom både Latin och Ballroom tävlar kvinnorna oftast i högklackat och män i lägre klackar. Att gå i högklackat påverkar biomekaniken i kroppen vilket leder till att musklerna jobbar annorlunda. LÄS MER

 2. 2. Proof Editor for Natural Deduction

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :FREDDY ABRAHAMSSON; THERESE ANDERSSON; AXEL FORSMAN; LO RANTA; MICHAEL ÅKESSON; [2021-09-14]
  Nyckelord :Proof editor; Natural deduction; First order logic; PureScript;

  Sammanfattning : In this thesis, we present Logan, a proof editor for constructing Fitch-style proofsin first-order logic. This proof editor is intended to be used by students who aretaking a course in logic. Compared to other available proof editors Logan aims to beeasier to use, both when it comes to getting started and in the continued use of theproof editor. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av tal och självupplevd kommunikativ förmåga hos unga vuxna födda med isolerad gomspalt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Therese Andersson; Karin Eriksson; [2021-08-10]
  Nyckelord :isolerad gomspalt; velofarynxfunktion; artikulation; förståelighet; syndrom; isolated cleft palate; velopharynx function; articulation; intelligibility; syndrome;

  Sammanfattning : The aim of this study was to evaluate speech and self-reported communicative ability in 40 young adults born with an isolated cleft palate compared with 41 young adults born without a cleft palate. Differences in speech due to cleft size and the presence of a syndrome/additional congenital abnormalities were also examined. LÄS MER

 4. 4. Har supplementering av vitamin D effekt på depression hos vuxna? En systematisk litteraturöversikt av randomiserade, placebo-kontrollerade studier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Linda Andersson; Gabrielle Winther; Therese Alm; [2021-08-09]
  Nyckelord :Kalcitriol; vitamin D; depression; supplementering; Calcitriol; supplementation;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Does the supplementation of vitamin D in adults have an effect on depression?- A systematic review of randomized, placebo-controlled trialsAuthor: Linda Andersson, Gabrielle Winther, Therese AlmSupervisor: Linnea BärebringExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor´s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 2021-03-31Background: Depression is one of our greatest endemic diseases and affects people of all ages. With more than 264 million people affected in the world, depression is one of the most common causes of illness, loss of productivity, and incapacity for work. LÄS MER

 5. 5. Sommargågatan : en långsiktig dialog för det tillfälliga och en tillfällig dialog för det långsiktiga

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Maria Andersson; Therese Persson; [2021]
  Nyckelord :fysisk planering; inflytande; medborgardeltagande; medborgardialog; temporära platser; sommargågator;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har det blivit allt vanligare för kommuner att använda sommargågator som en temporär plats med syfte att utforma något tillfälligt i gaturummet. Sommargågatan kan genom att skapa en fysisk förändring bidra till ett mer konkret förslag för medborgarna och visa hur gatan skulle kunna användas annorlunda. LÄS MER