Sökning: "THERESE ANDERSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden THERESE ANDERSSON.

 1. 1. Den eftertraktade medarbetaren, man eller kvinna? - En kvantitativ undersökning av de egenskaper som arbetsgivare söker i socionomer ur ett genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Carolina Kostic Ahlin; Therese Andersson; [2022]
  Nyckelord :Characteristics; gender norms; labor market; leadership; social workers; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine whether employers maintain the stereotypical gender norms in their recruitment of employees. The case that we were interested in examining was the recruitment of social workers in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av att leva med hjärtsvikt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Kevin Dierckx; Therese Andersson; [2022]
  Nyckelord :Experiences; heart failure and patients; Erfarenheter; hjärtsvikt och patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever närmare 350 000 människor med diagnosen hjärtsvikt och med en åldrande befolkning kommer antalet drabbade att öka. Hjärtsvikt är en av de vanligaste folksjukdomarna och innebär en hög mortalitet. Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av att leva med hjärtsvikt. LÄS MER

 3. 3. Barn och byråkratins gränser : En studie om socialarbetares erfarenheter av hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Therese Johansson; Camilla Andersson; [2022]
  Nyckelord :honor violence; oppression; child rights; social work; hedersvåld; förtryck; barnrätt; socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få en inblick i och förståelse för hur socialarbetare upplever arbetet med barn som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck (HRV). Vi har genomfört en kvalitativ undersökning med sex semistrukturerade intervjuer av socialarbetare från olika delar av Sverige. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelse av palliativ vård – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Therese Fredriksson; Shila Andersson Holmberg; [2022]
  Nyckelord :end of life care; ethics in palliative care; nurse; nurse experience; palliative care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innebär en helhetsvård som ska lindra lidande och främja hälsa trots sjukdom. Sjuksköterskan ska arbeta personcentrerat och utgå utifrån “de fyra hörnstenarna” som innehåller: symtomlindring, samarbete, kommunikation och stöd till anhöriga. LÄS MER

 5. 5. SPELAR KLACKHÖJDEN NÅGON ROLL? FINNS DET ETT SAMBAND MELLAN FOTSKADOR/BESVÄR OCH KLACKHÖJD HOS TIODANSARE?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Therese Andersson; [2021-11-18]
  Nyckelord :Ballroom; klackhöjd; skador; fot; fotled; smärta;

  Sammanfattning : Tidigare studier har påvisat att skaderisken och smärta hos dansare är mycket stor. Inom både Latin och Ballroom tävlar kvinnorna oftast i högklackat och män i lägre klackar. Att gå i högklackat påverkar biomekaniken i kroppen vilket leder till att musklerna jobbar annorlunda. LÄS MER