Sökning: "TIM WIKLUND"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden TIM WIKLUND.

 1. 1. Marknadsföring via Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :TIM WIKLUND; CHRISTIAN DAHL; [2014]
  Nyckelord :startup-bolag; sociala medier strategi; Instagram; marknadsföring;

  Sammanfattning : Rapport syftar till att undersöka hur Instagram kan användas i marknadsföringssyfte för startup-bolag. Rapporten är en aktionsforskning eftersom den skrivs i samarbete med författarnas eget företag, Made in Majorna. Som startup-bolag har vi en begränsad budget till marknadsföring och vår största marknadsföringskanal är Instagram. LÄS MER

 2. 2. TexTV

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :TIM WIKLUND; PHILIP SUNNERHOLM; OLOF NORRMAN; [2013]
  Nyckelord :Textil; Digital-TV mottagning; Teracom Group; Inomhusantenn;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka om det går att integrera en inomhusantenn i ett textilt material. Rapporten utgår från en design breif från företaget Teracom Group som är en del av kampanjen “The Optimal Indoor Antenna”. LÄS MER

 3. 3. Att ta sig vatten över huvudet. En studie om elevers duschvanor i samband med undervisning i Idrott och hälsa.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sandra Wiklund; Tim Waern; [2012]
  Nyckelord :Duscha; idrottsundervisning; könsskillnader; attit;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med vår studie är att bidra med kunskap om gymnasieelevers duschvanor i samband med undervisning iIdrott och hälsa. Vi har också i syfte att undersöka frågan i förhållande till könsroller. LÄS MER

 4. 4. Soundtrack to Our Town En studie kring musikdelning med geografisk plats som utgångspunkt och mobil teknik som verktyg

  C-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Johan Gärdt; Tim Olsson Wiklund; Joakim Ramer; [2009-06-30]
  Nyckelord :Geotaggning; Musikdelning; Mobilteknologi; TownTracks; GPS;

  Sammanfattning : Social mjukvara är nu för tiden en del av vardagen och dess statusrader förmedlaranvändarens förehavanden och tankar till vänkretsen. En intressant företeelse angåendestatusraden är att användarna utnyttjar referenser till den musik de för närvarande lyssnar påför att uttrycka sig däri. LÄS MER