Sökning: "TKI"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet TKI.

 1. 1. Behandling av kronisk myeloisk leukemi med tyrosinkinasinhibitorer i samband med graviditet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Fatima Muhson; [2019]
  Nyckelord :TKI; tyrosinkinashämmare; KML; imatinib; nilotinib; dasatanib; bosutinib; ponatinib;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid kronisk myeolid leukemi (KML) överproducerar blodstamceller omogna granulocyter som kan öka risken för infektioner, anemi och lätta blödningar. Ifall sjukdomen inte åtgärdas i tidigt skede så kan cancercellerna konkrurera ut friska blodceller vilket kan leda till ett livshotande tillstånd. LÄS MER

 2. 2. Konfliktstilar på olika organisationsnivåer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Joanna Damm; Markus Engblom; [2013]
  Nyckelord :Konfliktstil; TKI; arbetskontrollokus; chefer;

  Sammanfattning : En kvantitativ studie har gjorts för att undersöka skillnader i konfliktstil enligt Thomas och Kilmanns-Conflict Mode Instrument (TKI) samt arbetskontrollokus mellan personal på olika organisationsnivåer. Det undersöktes även om det fanns skillnader mellan könen och om äldre respondenter hade högre inre arbetskontrollokus än yngre respondenter. LÄS MER

 3. 3. Characterisation of EGFR and KRAS mutations in non-small cell lung cancer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Caroline Martinsson; [2010]
  Nyckelord :NSCLC; mutation; TKI; Sanger sequencing and Pyrosequencing;

  Sammanfattning : Background: Lung cancer is the leading cause of cancer-related death and one of the most common cancer types worldwide. Epidermal growth factor receptor (EGFR) has been shown to be an important therapeutic target in non-small cell lung cancer. LÄS MER