Sökning: "TPS - Toyota Production Systems"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden TPS - Toyota Production Systems.

 1. 1. Staging Systems thinking according to the Vanguard Method : influences, interpretations and individualeffects within a municipality

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sofie Heimdahl; [2015]
  Nyckelord :Vanguard; systemtänkande; beteende; organisation; styrning;

  Sammanfattning : Inom den offentliga sektorn i Sverige används idag på bred front olika Leanmetoder som bygger på Toyota Production System (TPS). Vanguardmetoden är en metod som bygger på TPS samt Systems thinking och sägs vara mer anpassad till offentlig- och tjänstesektorn än Lean. LÄS MER

 2. 2. Leder Lean till Green?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Charlotte Vikström Karvonen; [2014]
  Nyckelord :Miljöledningssystem; ISO 14001; Produktionssystem; Lean; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In this thesis, a qualitative comparative case study has been conducted in five production companies. This has been made to get an understanding of how companies work with Lean and environmental management. LÄS MER

 3. 3. Metodik för att effektivisera arbetsprocessen av ombyggnad av tåg med ETCS utrustning. : Anpassning av svenska fordon.

  Master-uppsats, KTH/Trafik och logistik

  Författare :Hussein Alsharifi; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In 1996, the European Union decided that all countries in Europe will implement a newstandardized traffic control system for the railway. The systems that are available today will bereplaced with ERTMS (European Rail Traffic Management System), which is a safer and moreefficient traffic control system. LÄS MER

 4. 4. Lean Production : - Press & Plåtindustri AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Rasmus Olheden; Mats Avalvi; Åsa Lind; [2012]
  Nyckelord :Lean; Kaizen; TPS; 5S; Just-in-time JIT ;

  Sammanfattning : Examensarbete C-nivå, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Ekonomistyrning, Kurskod 2FE90E, VT 2012 Författare: Mats Avalvi, Åsa Lind & Rasmus Olheden Handledare: Elisabeth Kjellström Titel: Lean Production – Press & Plåtindustri AB Bakgrund: Processtyrning handlar om att se och styra en verksamhet utifrån en horisontell värdekedja. Lean production strävar efter att resurseffektivisera flödet och därmed skapa ett mervärde för kunderna och stärka konkurrenskraften. LÄS MER

 5. 5. Lean i arbetsprocessen för projekledning

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Jonas Widerberg; [2011]
  Nyckelord :Projektledning; lean; Toyota Production System; effektiv projektledning;

  Sammanfattning : This report presents the results of a thesis in which the department PL Hus at Grontmij AB isstudied. The study has been done in order to locate problem areas in order to streamline andimprove the quality of working. The study was done by an engineering student from theDepartment of Industrial Management at KTH on behalf of Grontmij AB. LÄS MER