Sökning: "TQM Ständiga förbättringar"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden TQM Ständiga förbättringar.

 1. 1. Ett Högre syfte och attraktiv kvalitet i systematiskt kvalitetsarbete : En fallstudie av en kommunal verksamhet som mottagit en kvalitetsutmärkelse

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (2023-)

  Författare :Gulli Saeidyfar; Johanna Apell; [2023]
  Nyckelord :Attractive quality; committed leadership; higher purpose; employee commitment; continuous improvement; leading change; Total Quality Management TQM ; Attraktiv kvalitet; engagerat ledarskap; högre syfte; medarbetarengagemang; ständiga förbättringar; förändringsledning; offensiv kvalitetsutveckling TQM ;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att medarbetarengagemang är viktigt för att nå framgång i kvalitets- och förbättringsarbete. Vikten av ett högre syfte lyfts som en stark drivkraft för att uppnå förändring och resultat. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap och ISO 9001 : En studie om ledarskapets betydelse för kvalitetsledningssystemet ISO 9001 

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (2023-)

  Författare :Emilia Carleson; Tara Shohani; [2023]
  Nyckelord :ISO 9001; leadership; quality management system; management commitments; quality management principles; TQM; certification and continuous improvement.; ISO 9001; ledarskap; kvalitetsledningssystem; ledningens åtaganden; kvalitetsledningsprinciper; offensiv kvalitetsutveckling; certifiering och ständiga förbättringar.;

  Sammanfattning : Kvalitetsledningssystemet ISO 9001 kan användas för att arbeta med förbättringar, men har genom åren fått kraftig kritik. Studier visar att för att en verksamhet eller organisation ska lyckas med förbättringsarbetet är ledningens engagemang och agerande helt avgörande om förbättringsarbetet blir lyckat eller inte. LÄS MER

 3. 3. Nyckeln till överlevnad : Potentialen med delaktiga och engagerade medarbetare

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (2023-)

  Författare :Rebecca Nordenström; Emilie Sjöstedt; [2023]
  Nyckelord :continuous improvements; improvement work; organizational culture; engaged employees; participation; employeeship; self-leadership; organizational development; quality development; motivation; Lean; TPS; TQM; Total Quality Management; quality management; ständiga förbättringar; förbättringsarbete; organisationskultur; engagerade medarbetare; delaktighet; självledarskap; organisationsutveckling; kvalitetsutveckling; motivation; Lean; TPS; TQM; Total Quality Management; kvalitetsledning;

  Sammanfattning : I en tid där en ny lågkonjunktur ökar pressen på företag att öka vinster och minska kostnader har engagerade medarbetares bidrag visat sig ha en avgörande roll. Trots detta utgör andelen engagerade medarbetare endast en femtedel av medarbetarna på Sveriges organisationer. LÄS MER

 4. 4. Den som slutar att bli bättre, slutar snart att vara bra : -en kvalitativ studie om ständiga förbättringar inom hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Lisa Olson; Sofia Dahlgren; [2022]
  Nyckelord :quality improvement QI ; health services; healthcare; change management; Prehospital Emergency Care; continuous improvement; total quality management TQM; kvalitetsförbättringar; hälso-och sjukvård; förändringsarbete i organisationer; prehospital sjukvård; offensiv kvalitetsutveckling; ständiga förbättringar; totalkvalitet; hörnstensmodellen;

  Sammanfattning : Dagens hälso- och sjukvård är komplex och i konstant förändring, detta kräver att medarbetare och ledare ständigt arbetar med förbättringar, både för att kvalitetssäkra vården men också för att hushålla med begränsade resurser av såväl personal som ekonomi. För att lyckas med förbättringsarbete krävs medvetenhet och ett engagemang av hela organisationen, för att tillsammans skapa förutsättningar för ständiga förbättringar. LÄS MER

 5. 5. Systematiskt kvalitetsarbete för motverkande av återkommande kvalitetsbrister : En fallstudie på ett fastighetsförvaltande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Fredrik Enzell; Emil Keränen; [2020]
  Nyckelord :TQM; ISO 9000; quality management; quality development; property management; public sector quality; TQM; ISO 9000; kvalitetsledning; kvalitetsutveckling; fastighetsförvaltning; offentlig sektor kvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens marknad blir allt mer globaliserad och konkurrensbetonad. Kunder är mer medvetna än tidigare och därmed höjs även kraven på att erhållna produkter och tjänster håller den kvalitet som utlovas. LÄS MER