Sökning: "TQM i praktiken"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden TQM i praktiken.

 1. 1. Verktyg för kvalitetsutveckling

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :rebin Amin; [2020]
  Nyckelord :TQM; Kvalitetsutveckling; De sju ledningsverktygen; Offensiv Kvalitetsutveckling; Ihiskawa-diagram; Orsak-verkan-diagram; Fiskbensdiagram; Släktskapsdiagram; Träddiagram; Pildiagram; Relationsdiagram; Matrisdiagram; Processbeslutsdiagram.;

  Sammanfattning : Verktyg för kvalitetsutveckling är en del av offensiv kvalitetsutveckling. Bland dessa verktygsuppsättningar återfinns de sju ledningsverktygen och de sju förbättringsverktygen. LÄS MER

 2. 2. Att ta värderingar från ord till beteenden : Kan Appreciative Inquiry användas för att levandegöra värderingar i en organisation och dess kultur?

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Cecilia Eckervig; Tove Madsen; [2018]
  Nyckelord :Organizational culture; values; Appreciative Inquiry; total quality management TQM ; quality culture; leadership; Organisationskultur; kultur; värderingar; Appreciative Inquiry; kvalitetsteknik; offensiv kvalitetsutveckling; TQM; kvalitetskultur; ledarskap;

  Sammanfattning : Traditionellt inom området för kvalitetsteknik har fokus legat på de så kallat "hårdare delarna" såsom statistisk uppföljning av processer, mätningar och problemlösningsmetoder. Tidigare forskning har identifierat att en av de huvudsakliga orsakerna till att kvalitetsinitiativ inte når framgång är att organisationen misslyckas med att skapa en kultur som stödjer förbättringsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Total Kvalitetsstyrning inom Non-Big X Revisionsbyråer : Praktiskt arbete med ISQC 1

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Johannes Isacsson; William Ryan; [2017]
  Nyckelord :Total Quality Management; ISQC 1; quality assurance; audit; audit firms  ; Total kvalitetsstyrning; ISQC 1; kvalitetssäkring; revision; revisionsbyråer;

  Sammanfattning : Background and problem: The Enron scandal is one of many audit scandals during the 21st century, which in combination with the global harmonization has led to increased demands on the audit sector and its quality. Due to this the ISQC 1 was designed, which purpose is to control and guide an internal quality control that will achieve and maintain a high level of quality. LÄS MER

 4. 4. Förändringsledningens roll vid förbättringsarbete : En studie av två implementeringar av Lean inom offentlig sektor

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Niklas Lindkvist; Elma Haracic; [2015]
  Nyckelord :Total Quality Management TQM ; Lean; Public sector; Change management; Total Quality Management TQM ; Lean; Offentlig sektor; Förändringsledning;

  Sammanfattning : Forskningen visar på att offensiv kvalitetsutveckling blir allt vanligare inom offentlig sektor. Statliga verk har först på senare år börjat inse vikten av kundfokus vilket har lett till många förbättringsinitiativ. LÄS MER

 5. 5. Anställdas reaktioner vid kvalitetsdrivet utvecklingsarbete : Fokus på motståndens art, konsekvenser och hantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Marie Olsson; Emelie Mårtensson; [2013]
  Nyckelord :Quality-driven development; Resistance; Quality work; Employees; Leaders and leadershiprole.; Kvalitetsdrivet utvecklingsarbete; Motstånd; Kvalitetsarbete; Anställda; Ledare- och ledningens roll;

  Sammanfattning : Titel: Anställdas reaktioner vid kvalitetsdrivet utvecklingsarbete, fokus på motståndens art, konsekvenser och hantering Nivå: C-uppsats i företagsekonomi Författare: Marie Olsson, Emelie Mårtensson Handledare: Tomas Källquist, Stig Sörling Datum: 2013-06-11 Syfte: Studiens syfte är att belysa motstånd från anställda mot kvalitetsdrivet utvecklingsarbete och belysa olika sätt för ledningen att bemöta dessa motstånd. Metod: Litteratur och tidigare forskning om kvalitetsarbete och motstånd från anställda studerades. LÄS MER