Sökning: "TRÄNINGSPROGRAM"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade ordet TRÄNINGSPROGRAM.

 1. 1. Skador hos fotbollsdomare : En retrospektiv observationsstudie

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Linda Eriksson Kartal; [2022]
  Nyckelord :football; injury; match officials; referee; Assisterande domare; Fotbollsdomare; Fotboll; Skador;

  Sammanfattning : Bakgrund Fotboll är Sveriges populäraste sport och har över en halv miljon utövare. Det står för en tredjedel av hela den svenska idrottsrörelsen. Med ett stort antal aktiva fotbollsspelare behövs även domare. Domare har inte alltid varit en självklar del av spelet utan introducerades först när fotbollen professionaliserades. LÄS MER

 2. 2. Effekt av fysisk aktivitet på livskvalité hos hund och hundägare : skattad livskvalité, ”body condition score” och ”body mass index” före och efter ett standardiserat träningsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Lundbeck; [2022]
  Nyckelord :BCS; beteende; beteenderelaterad livskvalité; BMI; body condition score; body mass index; djurvälfärd; fysisk aktivitet; hull; hund; hundägare; livskvalité; motion; obesitas; övervikt;

  Sammanfattning : Veterinärmedicinen utvecklas ständigt och att kunna skatta livskvalité hos djur är en viktig faktor vid beslutsfattande gällande olika behandlingsstrategier. Dock är livskvalité hos djur komplicerat och beskrivs vara en subjektiv upplevelse. LÄS MER

 3. 3. Betydelse av variabeln rörelseomfång inom styrketräningsvolym : en studie av dess inverkan på återhämtning av kraftutveckling

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Linus Forsberg; [2022]
  Nyckelord :Range of Motion; Rörelseomfång; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syfte & Frågeställning: Syftet är att studera hur manipulering av ROM påverkar två olika träningsprogram med samma mängd träningsvolym (sets x reps x vikt x tid). Syftet är specifikt att studera hur ROM kan påverka ansträngningsgraden, prestationen i form av kraftutveckling under återhämtningsperioden, men även en uppskattning på träningsvärk av dessa två träningsprogram och på så sätt estimera betydelsen av ROM. LÄS MER

 4. 4. Evaluation on Mobile Application for Health Intervention

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Behnam Eliasi; [2022]
  Nyckelord :mhealth applications; Questionnaire; User Persona; SUS; SUTAQ; MAUQ; PAM; EITAT; Hälsoapplikationer; frågeformulärsverktyg; User Persona; SUS; SUTAQ; MAUQ; PAM; EITAT;

  Sammanfattning : With the rise of portable devices, the interest in health and medical applications(mhealth applications) has risen, and the importance of evaluating these applications is critical. The application stores on portable devices only require a good application quality and not the content. LÄS MER

 5. 5. Effekten av programmerad träning på muskelmått hos hund : en interventionsstudie om hundars fysik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Zebastian Cederblad; [2022]
  Nyckelord :fysisk träning; BCS; MCS; låromkrets; vadomkrets; överarmsomkrets; underarmsomkrets; muskelomkrets; muskelansättning; muskelstyrka; aktivitetsmätning;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet och träning är en viktig del av ett hälsosamt liv och en vanlig rekommendation för människa och hund. Idag finns det ett kunskapsglapp för vilken typ av träning som lämpar sig bäst vid förebyggandet av sjukdomar och skador relaterade till otillräcklig muskelansättning och muskelstyrka. LÄS MER