Sökning: "TRIUMF"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet TRIUMF.

 1. 1. "Åh, titta! Titta hur det ser ut!" : Små barns interaktion med digital teknik i naturvetenskapligt utforskande

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Cim Ericsson; Sofia Triumf; [2019]
  Nyckelord :Digital teknik; förskola; interaktion; mikroskop-ägg; SCOT; utforskande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att synliggöra hur små barn interagerar med ett mikroskop-ägg i utforskandet av naturvetenskapliga fenomen. I förskolans uppdrag ingår att arbeta med natur-vetenskap och teknik i barnens vardag. LÄS MER

 2. 2. Investigation of magnetic order in nickel-5d transition metal systems

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Molekyl- och kondenserade materiens fysik

  Författare :Konstantinos Papadopoulos; [2019]
  Nyckelord :muSR; muons; skyrmions; magnetism; transition; spin; rotation; relaxation; resonance; thin; films; transition; metals; MBE; sputtering; XRR; reflectivity; molecular; beam; epitaxy; x; ray; TRIUMF; double; perovskite; longitudinal; transverse; nickel; Ni; asymmetry; positron; depolarization; chiral; lattice; helical; DM; interaction;

  Sammanfattning : Double perovskite materials exhibit alterations in magnetic order through manipulation oftheir crystal structure. Certain ultra thin metallic bilayers can create an exotic magnetic stateof confined spin textures called skyrmions. In both cases, new atomic arrangements leadto new electrical and magnetic properties. LÄS MER

 3. 3. Marknadens triumf : lärare i en nyliberal tid

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Anneli Westfelt; [2018]
  Nyckelord :Entrepreneurial skills; entrepreneur; neoliberalism; New Public Management; Yarden by Kristian Lundberg; taylorism; alienation; curriculum; knowledge requirements; literary analysis; book discussion; Entreprenöriella förmågor; entreprenör; nyliberalism; New Public Management; Yarden av Kristian Lundberg; taylorism; alienation; läroplan; kunskapskrav; litteraturanalys; boksamtal;

  Sammanfattning : I essäns form utforskas här grunderna till och eventuella effekter av formuleringar i läroplanen för gymnasieskolan där entreprenöriella förmågor framhålls. Dessa ska främjas hos eleverna vilket ska leda till att de i framtiden kan starta och driva företag. LÄS MER

 4. 4. Kvinnorna som förde Trump till triumf : En kvalitativ undersökning av kvinnligt väljarbeteendet i det amerikanska presidentvalet år 2016

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja Holmgren; [2017]
  Nyckelord :Donald Trump; Amerikanska presidentvalet 2016; Väljarbeteende; Kvinnligt väljarbeteende; Väljare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Over the years Donald Trump has made several controversial statements regarding women. Despite that, 42% of all American women who voted in the 2016 election, voted for him. This study examined what it was that made women vote for him. LÄS MER

 5. 5. Sjukhusbibliotekarier : En undersökning om hur sjukhusbibliotekarier som möter barn arbetar och uppfattar sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Isabelle Triumf; [2017]
  Nyckelord :Sjukhusbibliotekarier; yrkesroll; barn på sjukhus; sjukhusbibliotek; biblioterapi; läsning;

  Sammanfattning : The aim of this Bachelor's thesis is to examine how hospital librarians, who work with children, perceive their working practices and occupational role. A method of semi-structured interviews was used to provide data for analysis. Six hospital librarians, employed in five different hospitals, were interviewed. LÄS MER