Sökning: "TSD"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet TSD.

 1. 1. EU FIRST? Examining the Promotion of Sustainable Development in EU Trade Agreements with Singapore and Vietnam

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Setterberg; [2018-06-21]
  Nyckelord :European Union; trade policy; ASEAN; Vietnam; Singapore; sustainable development; multilateralism; normative power; self-interested actor; norm promotion; trade agreements; bilateral;

  Sammanfattning : This dissertation aims to determine why the EU is promoting sustainable development as a value in its Free Trade Agreements (FTAs), but also to examine what kind of an actor the EU is in international relations. Since the 2015 Trade for All strategy, the EU has included sustainable development as a key objective in its trade strategy and one way of doing this is by adding a Trade and Sustainable Development (TSD) chapter in its FTAs. LÄS MER

 2. 2. Trade and sustainable development mechanisms - beyond window-dressing and talking shops? The effectiveness of the institutional mechanisms in EU trade and sustainable development chapters

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Verena Füller; [2018]
  Nyckelord :External Governance; Trade and Sustainable Development Chapters; Implementation of International Agreements; Environment and Labour Provisions; Korea; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Labour and environmental provisions became a prominent feature in trade agreements nowadays. Since 2011, the European Union devotes a whole chapter in its trade agreements to these issues - the trade and sustainable development (TSD) chapter. LÄS MER

 3. 3. Verifiering av ERTMS-signalprojektering : Tillämpning mot Estland

  M1-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Bahaman Haidari; Isak Holm; [2015]
  Nyckelord :TSD; UNISIG; SUBSET; Eurobalise; Trackcircuit; ETCS; GSM-R; TDOK; BVDok; TSD; UNISIG; SUBSET; Eurobalis; Spårledningar; ETCS; GSM-R; TDOK; BVDok;

  Sammanfattning : Inom EU finns ett regelverk som strävar efter interoperabilitet att det ska vara lätt att kunna resa och göra affärer mellan alla nationer inom EU utan att behöva vare sig byta tåg eller förare. Denna rapport specificerar de olika lagar och regler som utfärdats och specificerats av EU kommissionen och UNISIG samt det svenska nationella regelverket som gäller för ERTMS-signalprojekteringen för markutrustning. LÄS MER

 4. 4. Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Egzon Haxhibeqiri; [2015]
  Nyckelord :tsd; järnväg; europeiska unionen; användning; järnvägsbranschen; intervju; enkät; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Rail transport across national borders is complicated today. European member states do not have the same regulations and structure of the network. The European market is divided into national networks based on different technologies and national regulations, which constitutes an obstacle to a common rail network. LÄS MER

 5. 5. Bärighetsmätning med Traffic Speed Deflectometer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Broosek Ezzadin; [2015]
  Nyckelord :Fallvikt; TSD; bärighetsmått; E-modul; deflektion; passningsräkning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The bearing capacity of road E22 from Hurva to Linderöd is analyzed using data from Falling Weight Deflectometer, FWD. A new method called Traffic Speed Deflectometer, TSD, is analyzed and compared to data from FWD to determine the application range of the new method. LÄS MER