Sökning: "TSLP"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet TSLP.

 1. 1. Tezepelumab : En ny effektiv behandling för patienter med svår, okontrollerad astma?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rama Khouly; [2023]
  Nyckelord :Astma; Tezepelumab; TSLP; monoklonal antikropp.;

  Sammanfattning : Bakgrund Astma är en kronisk sjukdom som försvårar lungfunktion och påverkar individer hela livet. Orsakerna för astma är olika mellan olika individer, men sjukdomen har liknande symtom. LÄS MER

 2. 2. Cytokine production in equine peripheral blood mononuclear cells induced by SvSXP, a Strongylus vulgaris excretory/secretory protein

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Cecilia Winkler; [2021]
  Nyckelord :Strongylus vulgaris; equine; cytokine; cyathostomins; vaccine; SvSXP;

  Sammanfattning : The most pathogenic intestinal parasite in horses is Strongylus vulgaris (large bloodworm). When a horse becomes infected with S. vulgaris, the larva penetrates the intestinal wall and migrates through the horse's blood vessels. The parasite can cause serious injuries that can lead to severe colic and, in the worst case, death. LÄS MER

 3. 3. Födoämnesallergi hos hund : möjliga mekanismer i immunopatogenesen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sandra Norrman; [2017]
  Nyckelord :födoämnesallergi; överkänslighet; hund; immunförsvar;

  Sammanfattning : Många hundar med klåda och lesioner i huden lider av födoämnesallergier. Endast en liten andel av hundarna har symtom i tarmen. Patogenesen bakom dessa reaktioner och varför de ger lesioner i huden är till största del okänd. Den här litteraturöversikten sammanfattar olika möjliga mekanismer i immunopatogenesen. LÄS MER

 4. 4. Genetisk och immunologisk bakgrund till atopisk dermatit hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Hanna Ygland; [2015]
  Nyckelord :atopisk dermatit; hund; genetik; S100A8; TSLP; atopic dermatitis; canine; genetics;

  Sammanfattning : Atopisk dermatit är en sjukdom som drabbar ungefär en tiondel av världens hundar. Sjukdomen ger som följd av allergenexponering symptom såsom klåda, hudlesioner och otitis externa. Patogenesen för atopisk dermatit är komplex och multifaktoriell. LÄS MER

 5. 5. The role of mast cells and mast cell mediators in the development of atopic dermatitis in a mouse model

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sofie Andersson; [2015]
  Nyckelord :atopic dermatitis; mouse model; mast cell; MC903; chymase; TSLP; IL - 33; atopisk dermatit; musmodell; mastcell; MC903; kymas; TSLP; IL - 33;

  Sammanfattning : Atopic dermatitis (AD) is a complex, often lifelong allergic disease affecting around 10 % of both dogs and humans. The hallmark symptom is severe pruritus, causing a lowered quality of life. LÄS MER