Sökning: "TVÅvägs ANOVA"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden TVÅvägs ANOVA.

 1. 1. Plasmahalter av buprenorfin efter peroral och intravenös administrering till kanin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elina Thern; [2018]
  Nyckelord :Kanin; Buprenorfin; Peroral; Intravenös; Läkemedelsadministrering; Smärta; Smärtlindring; Analgesi; Farmakokinetik; Biotillgänglighet;

  Sammanfattning : I takt med att kaninens (Oryctolagus cuniculus) popularitet ökar och kravet på alltmer avancerad veterinärvård växer krävs kunskap om hur man smärtlindrar kanin på bästa sätt. Kaninen är ett utpräglat bytesdjur som döljer smärta väl, särskilt i stressade situationer som vid klinikvistelse. LÄS MER

 2. 2. Den positiva känslan i barnriktat tal och dess påverkan på tidig ordinlärning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Isabell Hammarlund; [2018]
  Nyckelord :Child-directed speech; direction-of-look; target words; wordlearning; Barnriktat tal; ordinlärning; målord; blickriktning;

  Sammanfattning : Unga barn föredrar redan från födseln att lyssna till positivt tal, vilket karaktäriserar barnriktat tal. Idenna studie kontrasterades neutral och positiv känsla i ett ordinlärningsparadigm där tittiden hos 16-månader gamla, svensktalande barn (N=12) analyserades när de testades på två påhittade ord. LÄS MER

 3. 3. Bilateral muskelaktivering och effektutveckling : En observation av bilateral rörelse med armergometer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Laban Karlsson; Marcus Åström; [2018]
  Nyckelord :bilateral; ergometer; EMG; effekt; effektutveckling; paracykling; bilateral; ergometer; EMG; power; power production; paracycling;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att observera bilateral effektutveckling, samt muskelaktivering i de övre extremiteterna. En bilateral övning observerades för att se om skillnader i muskelaktivering och effektutveckling fanns i dominant respektive icke dominant övre extremitet, samt diskutera dess implikationer. LÄS MER

 4. 4. Att fånga blicken : En experimentell studie om hur genustillhörighet påverkar uppmärksamhet och minnesförmåga

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Antonia Glyssner; John Lindekrantz; [2018]
  Nyckelord :psychology; gender stereotypes; attention; memory; marketing; psykologi; genusstereotyper; uppmärksamhet; minne; marknadsföring;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det finns några skillnader mellan kvinnor och män i vilka genusbetingade objekt de memorerar, jämfört med vad de uppmärksammar. Detta utifrån hypotesen att kvinnor memorerar och ägnar mer uppmärksamhet åt fler stereotypiskt kvinnliga objekt då de kvinnliga objekten är mer kongruenta med hennes självbild, och vice versa. LÄS MER

 5. 5. Mätsystemanalys för förbättring av mätnoggrannheten med mätsticka, mikrometer och skjutmått på SKF i Hofors

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Agnes Valler; Isabelle Ågren; [2017]
  Nyckelord :MSA; Gauge R R; ANOVA; mätsystemanalys; mätsystem;

  Sammanfattning : SKF Coupling in Hofors manufactures screws and couplings to the energy sector and the marine industry. The products have tight tolerances to be more attractive at the market through the tolerances. LÄS MER