Sökning: "TV- och Datorspel"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden TV- och Datorspel.

 1. 1. Tv- och Datorspel i Undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Charles Darrell; Daniel de Rooy; [2020]
  Nyckelord :tv spel dator utblidning undervisning historia didaktik metodik lärande pedagogik grundskola;

  Sammanfattning : Målet med denna uppsats är att göra en analys om användandet av tv-spel i historisk                               undervisning. Resultatet med denna analys och diskussion är att visa på olika sätt tidigare                             forskning undersökt tv-spelochvadderasresultatblev. LÄS MER

 2. 2. ”Jag skulle ändå vilja gå kvar, det är mycket roligare” - En studie om varför elever väljer att stanna eller sluta på fritids och vad de gör istället

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nikolina Lindsjö; Saga Cronberg; [2020]
  Nyckelord :barns fritid; barns perspektiv; fritidshem årskurs 4-6;  meningsfull fritid; meningsfullt fritidshem; slutar på fritidshemmet;

  Sammanfattning : Elever i årskurs 4-6 slutar på fritidshemmen och vi vet inte riktigt varför eller vad de gör istället. Syfte med denna studie är att förstå vad som ligger bakom årskurs 4–6 elevers val att antingen stanna eller lämna fritids. Syftet är vidare att ta reda på vad eleverna gör på sin fritid. LÄS MER

 3. 3. Spel och lärande : Hur den nya spelaren möter“The Legend of Zelda: Ocarina of Time”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Olof Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : TV- och datorspel är ett medium som intresserat mig under hela mitt liv. Spelindustrinomsätter mer pengar än både filmindustrin och musikindustrin, och engagerar människorsuppmärksamhet till en grad som en lärare lätt avundas. Inuti spelen såväl som ikring demförmedlas kunskaper och färdigheter. LÄS MER

 4. 4. TV- och datorspel i engelskundervisningen : En studie om användning av Minecraft som stimuleringsverktyg för nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Gilliam Nsumbu; Tony Klaesson; [2019]
  Nyckelord :TV- och datorspel; Digitala verktyg; datorspel; Minecraft; motivation; nyanlända; genus; engelska; grundskola; årskurs 4–6.;

  Sammanfattning : Vårt arbete handlar om hur mellanstadielärare kan använda TV- och datorspel i engelskundervisning för att öka elevernas intresse. När en del nyanlända elever kommer till Sverige måste de lära sig svenska och engelska samtidigt, vilket kan kännas som en stor belastning för dem. LÄS MER

 5. 5. Könsskillnader i tonåringars läsvanor, motivation och attityder till att läsa skönlitteratur

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Christian Halsöy; Linnea Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :läsvanor; attityder; motivation; skönlitteratur; genus;

  Sammanfattning : Inledning: Dagens samhälle präglas av en snabb teknikutveckling där ungdomars läsvanor har förändrats. Teknikanvändning utgör en stor del av ungdomars liv vilket betyder att läsning av skönlitteratur bortprioriteras allt oftare. Skolans styrdokument uppmanar verksamheten att inspirera ungdomar till att vilja läsa mer. LÄS MER