Sökning: "TV- och datorspel"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden TV- och datorspel.

 1. 1. TV- och datorspel i engelskundervisningen : En studie om användning av Minecraft som stimuleringsverktyg för nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Gilliam Nsumbu; Tony Klaesson; [2019]
  Nyckelord :TV- och datorspel; Digitala verktyg; datorspel; Minecraft; motivation; nyanlända; genus; engelska; grundskola; årskurs 4–6.;

  Sammanfattning : Vårt arbete handlar om hur mellanstadielärare kan använda TV- och datorspel i engelskundervisning för att öka elevernas intresse. När en del nyanlända elever kommer till Sverige måste de lära sig svenska och engelska samtidigt, vilket kan kännas som en stor belastning för dem. LÄS MER

 2. 2. Analys av musiken i Ocarina of Time : En studie i att lära sig musikteori med spelmusik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :JONATHAN WANNEBY; [2019]
  Nyckelord :musikanalys; The Legend of Zelda; Ocarina of Time; Koji Kondo; tv-spelsmusik; spelmusik; datorspel; kyrkotonarter; komposition; musikundervisning;

  Sammanfattning : Spelserien The Legend of Zelda har funnits sen 1986 och Ocarina of Time är ett spel med mycket musik. Denna musik har analyserats för att ta reda på om det går att förstå musiken utifrån ett musikteoretiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. En intervjustudie om speldesign och spelarbeteende

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emelia Johansson; [2019]
  Nyckelord :Binge; video games; multiplayer; Dark Patterns; Grinding; Linear game design; Binge; datorspel; flerpersonspel; Dark Patterns; Grinding; Linjär Speldesign;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad det är som får spelarna att stanna kvar i spelet under en spelsession. Spelmarknaden kan delas upp i två typer av spel, antingen Open World-spel där användaren fritt kan ströva omkring i en virtuell värld och ges en betydande frihet i att välja hur denne skall nå sina mål eller linjära spel där användaren styrs av start och slutscener. LÄS MER

 4. 4. Musikens melodiska dissonanser i dator- och TV-spel : Hur dissonanser i melodin påverkar spelarens uppfattning av spelet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Isak Asplund; [2018]
  Nyckelord :musik; intervall; konsonans; dissonans; uppfattning;

  Sammanfattning : I bakgrunden beskrivs musikaliska intervall och hur de klassas som antingen dissonantaeller konsonanta beroende på deras karaktär, vilket är centralt för detta arbete. Utöver dettabehandlas tidigare forskning kring musik och musikaliska intervall kopplat till känslor. LÄS MER

 5. 5. Spelet Cave Generation : En Studie Om Procedurell Generering i 2D-Plattformsspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nick Johannesson; Simon Kevin; [2018]
  Nyckelord :Procedural Content Generation; Game Design; Level Design; Platforming Games; Video Games; Computer Games; Procedurell Generering; Speldesign; Nivå-design; Plattformsspel; Tv-spel; Datorspel;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker olika designval inom datorspel för att skapa intressanta och varierade nivåer som kan tilltala både erfarna spelare och nybörjare inom en av de populäraste fritidsaktiviterna i världen. Att designa en nivå i ett spel är en tidskrävande process, och ett sätt att korta ner på detta arbete är att låta en dator skapa nivåer efter specifika instruktioner, genom en process som kallas för procedurell generering. LÄS MER