Sökning: "TV-dramatik"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet TV-dramatik.

  1. 1. Barndomsdramat : Barndomsdiskurser och existentiella frågor i TV-dramatik för barn

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för barnkulturforskning

    Författare :Maria Katerine Larsson; [2008]
    Nyckelord :Barndomsdiskurs; barnpublik; TV; barn-TV; TV-dramatik; barnkultur; emotionella responser; existentiella frågor; det barnkulturella fältet; populärkultur; kapital; public service; det goda barnet; det onda barnet; det kompetenta barnet;

    Sammanfattning : Mitt syfte är att undersöka TV som barnkulturellt medium; var det befinner sig på det barnkulturella fältet, vilka emotionella responser det förmår väcka hos sin publik och hur både diskurser om barn och barndom och existentiella frågor formuleras i TV-dramatik för barn. Jag har analyserat fem TV-serier (Vi på Saltkråkan (1964), Ebba och Didrik (1990), Barnens detektivbyrå (1991), Du måste förstå att jag älskar Fantomen (1981) samt Rädda Joppe – död eller levande (1985)) med fokus på just barndomsdiskurser och existentiella frågor. LÄS MER