Sökning: "TV-reklam"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet TV-reklam.

 1. 1. Myternas roll i modern marknadsföring : en kulturanalys av Telenors reklamfilmer ur ett konsumtionsteoretiskt och mytologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johan Olsson Wounsch; Johan Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Intimitet; tillsammanshet; par; familj; svenskhet; kultur; sociala koder; myt; myter; reklam; reklamfilm; följetångsreklam; historieberättande; storytelling; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen Myternas roll I modern marknadsföring: En kulturanalys av Telenors familjereklam ur en konsumtionsteoretisk och mytologisk perspektiv är författad av Johan Olsson Wounsch och Johan Ringshagen. Det här är en kulturell analys med syfte att undersöka hur sociala och kulturella värderingar återspeglas genom reklamfilmer som bygger på berättande teknik - storytelling - som medel för att nå sina målgrupper. LÄS MER

 2. 2. Humor i matbutiken : En kvalitativ studie om ICA-reklamen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Therese Jansson; Ashley Melander Sérour; Nathalie Wahlbeck; [2019]
  Nyckelord :stereotypes; semiotics; intersectional; tv-commercial; power.; stereotyper; semiotik; intersektionalitet; tv-reklam; makt;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze stereotypes in the ICA commercials during the period of 2014 and 2018. How are the characters represented from an intersectional perspective and how are they represented from a stereotyped perspective? Has there been any changes or developments between these years?   The used methods are an image analysis and text analysis from a semiotic perspective. LÄS MER

 3. 3. ”Jaha, då föll polletten ner hos mig i alla fall, det är lite stereotyper här också” : En kvalitativ receptionsstudie av Elons reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Öhlund; William Nestor; [2018]
  Nyckelord :Semiotics; polysemy; regional stereotypes; reception study; TV-commercial; Småland Norrland; Semiotik; polysemi; regionala stereotyper; receptionsstudie; TV-reklam; Småland Norrland;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att lyfta fram mottagarnas tolkningar om reklamens budskap inom fältet TV-reklam, och dess inkludering av regionala stereotyper. Genom tillämpning av receptionsstudie, där både en semiotisk analys och respondentintervjuer får rum, bidrar studien till fortsatt diskussion inom mottagarstudier. LÄS MER

 4. 4. Svenska sponsorers effektmätning av sponsring : En studie om svenska sponsorers effektmätning av sponsring

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Pontus Olofsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sports sponsorship is a marketing method that grows incredibly fast on the market. Already about 20 years ago it was difficult to find a sporting event that was not sponsored in any way and the more time has passed, the more the sponsorship has grown. LÄS MER

 5. 5. Project Loveday : Föreställningar i fan-producerade reklamfilmer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johan Hetting; Oskar Bouveng; [2018]
  Nyckelord :Fandom; Tesla; user-generated content;

  Sammanfattning : Tesla är ett multinationellt företag som tillverkar och säljer elbilar bland många andra produkter och tjänster. Vår studie kommer primärt fokusera på Tesla Motors, den del av företaget som producerar och säljer bilar. LÄS MER