Sökning: "TV"

Visar resultat 1 - 5 av 2865 uppsatser innehållade ordet TV.

 1. 1. Conjunction of the spheres. The struggle for hegemony in the English language online reception of Netflix adaption: The Witcher.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sarah R. Kern; [2024-02-06]
  Nyckelord :Production reception; Hegemony; Discourse; Transmedia; Witcher; Fantasy; Polish Fantasy; Media literacy; Convergence culture; Fan-studies; Participation culture; Technical communication; Digital Role-Playing Games; Civic imagination; Netnography; ;

  Sammanfattning : This essay uses the concepts of convergence culture, transmedia and hegemony, to understand the struggles within the English language reception to Netflix Tv production “The Witcher.” In order to help the reader, the essay presents the background to the larger Witcher franchise, as well as standard debates and issues within the fantasy genre, the role-playing-game genre and convergence culture. LÄS MER

 2. 2. Tv:n, konkurrensen och behoven. : En kvantitativ enkätstudie om motivationen till användning av SVT1, TV4, SVT Play och TV4 Play.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Julia Andersson; Sofia Ekros; [2024]
  Nyckelord :Linjär-tv; Streamingtjänster; SVT1; TV4; SVT Play; TV4 Play; Uses and gratification; Technology acceptance model;

  Sammanfattning : This study aimed to find out the primary need of individuals ages 25-39 have, when it comes to using SVT1, TV4, SVT Play and TV4 Play and to assess how easy and useful the tv-channels are for them. The target group was individuals between ages25-39 who lives in Sweden. 139 individuals replied to the online form. LÄS MER

 3. 3. Representation av genus i svenska ungdomsserier : En multimodal kritisk diskursanalys av genusrepresentation i Young Royals och Störst av allt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Lizette Bergman; Erica Jonbacker; [2024]
  Nyckelord :Representation; stereotypes; gender; MCDA; Netflix; Young Royals; Störst av allt Quicksand ;

  Sammanfattning : The purpose of the study “Representation of gender in Swedish youth TV series” is to illustrate how genders are represented in Swedish youth tv-series. Young people are influenced by the media when creating their identities and shaping their views of the world. LÄS MER

 4. 4. Tv:n som storyteller : Integration, skildring och parodianalys av Supernaturals pilotavsnitt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Lillemor Eriksson Kraft; [2024]
  Nyckelord :Etnologi; integration; skildring; parodi; Supernatural;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att se hur tv:n fungerar som en storyteller och vilka versioner av folklore, urbana sägner som den för vidare. Jag tittar på hur Supernaturals (2005-2020) pilotavsnitt integrerar folklore och urbana sägner i avsnittet samt hur den förhåller sig till den traditionella folkloren, hur de använder sig av folkloristiskt material och vilken mening materialet tillskrivs. LÄS MER

 5. 5. Från det glamorösa glittret till den kalla verkligheten : En multimodal kritisk diskursanalys om alkohol och droger i den svenska ungdomsserien Young Royals

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Melina Bengtsson; Annie Mårtensson; [2024]
  Nyckelord :Framing theory; discourse; multimodal analysis; adolescents; alcohol; drugs; film;

  Sammanfattning : Adolescents use of alcohol and drugs in Sweden today is problematic. The alcohol consumption has decreased amongst adolescents, but it is still an issue. What the younger generation sees in the media has an effect on their view on alcohol and adolescents may assume it is a natural part of life. LÄS MER