Sökning: "TV4"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade ordet TV4.

 1. 1. “Den största boven och förgriparen i det här är TV4-ledningen” - En kvalitativ studie om TV4s kriskommunikation under Martin Timell-krisen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Moa Luhnevåg; Sofie Paulsson; [2019-02-07]
  Nyckelord :Kriskommunikation; kriskommunikationsstrategi; TV4;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka vilka strategier TV4 använt sig av i sin kriskommunikation i samband med att en medarbetare anklagats för sexuella trakasserier.Teori: Situational Crisis Communication Theory, Retorisk ArenaMetod: Textanalytisk metodMaterial: 13 texter publicerade mellan den 13 oktober 2017 och 23 november 2017 undersöks. LÄS MER

 2. 2. Myten om världens svenskaste spelbolag : en kandidatuppsats om Svenska Spels kommunikationsarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fanndis Hermannsdottir; Mikael Lidgard; [2019]
  Nyckelord :medborgare; konsument; myter; dagdrömmande; retorik; spelbolag; Svenska Spel; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vad: Kandidatuppsats HT 2018. Lunds universitet, institutionen för Kommunikation och Medier. LÄS MER

 3. 3. Opartisk journalistik eller känslomässig retorik? : En kvalitativ innehållsanalys av Kalla Fakta & Uppdrag Granskning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Fanny Nilsson; Fabian Ceder Thorin; [2018]
  Nyckelord :medieetik; ansvar; media; journalistik;

  Sammanfattning : This thesis consists of an examination of two separate episodes of investigative journalism. These two episodes are Dömda för våldtäkt produced by SVT1 and Slutstationen produced by TV4. Each episode was released during the early autumn of 2018 and received substantial criticism for their lack of responsible journalism and proper media ethics. LÄS MER

 4. 4. “The white point of view” : En fallstudie av tre lokalredaktioner och deras syn på etnisk mångfald.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ida Oscarsson; Leonora Toplica; [2018]
  Nyckelord :Etnisk mångfald; homogen redaktion; utsatta områden; lokaljournalistik; etnocentrism;

  Sammanfattning : Den tidigare forskningen visar att rapporteringen om invandring och utanförskapsområden främst är negativ i Sveriges riksmedia samt lokala TV4 redaktioner, samt att den etniska mångfalden är bristfällig. I denna studie tar vi reda på hur tre lokala tidningsredaktioner ser på etnisk mångfald på redaktionen och hur deras syn på gestaltningen av utsatta områden är. LÄS MER

 5. 5. Kriskommunikation i närvaron av en stark social movement, ett flerstämmigt perspektiv på kampen om inramningen av krisen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Anna Haraldsson; Emelie Rydén; [2018]
  Nyckelord :organisationskris; kriskommunikation; rhetorical arena theory; framing; strategisk kommunikation; social movement; självorganiserande nätverk; metoo; organizational crisis; crisis communication; strategic communication; self-organizing network; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to contribute with knowledge of how organizations that are criticized by a strong social movement can use crisis communication in order to minimize reputational damage. Reduced stakeholder trust can have serious consequences for the organization's ability to achieve its overall goals. LÄS MER