Sökning: "TVET organizations"

Hittade 1 uppsats innehållade orden TVET organizations.

  1. 1. Technical and Vocational Education and Training in Support of Strategic Sustainable Development

    Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap

    Författare :Chen Chen Gu; Telma Gomes; Victor Samuel Brizuela; [2011]
    Nyckelord :education for sustainability; technical and vocational education and training; pedagogical approaches for sustainability; ESD; DESD; TVET; VET; vocational education; TVET organizations; TVET for sustainability; green skills; sustainability skills; green jobs; green works; strategic sustainable development;

    Sammanfattning : This thesis looks at how Technical and Vocational Education and Training (TVET) be carried out to help society move towards sustainability. It starts by introducing the reader into the essential concepts about Strategic Sustainable Development (SSD), Education for Sustainable Development (ESD), TVET, and the barriers to integrating ESD into TVET. LÄS MER