Sökning: "Ta tillvara på mat"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Ta tillvara på mat.

 1. 1. Drivers and Barriers for Reducing Food Waste in School Kitchens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Marika Arvidsson; [2019]
  Nyckelord :Food waste; food production; school kitchens; public kitchens; change management; change; food engineering; livsmedelsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Of the food produced for human consumption, one-third is lost or wasted. Food waste has an impact on the environment in several ways and it is thus required to reduce food waste in all parts of the value chain. The objective of this thesis is to identify drivers and barriers for implementing food waste reducing strategies in school kitchens. LÄS MER

 2. 2. Självförsörjande hushåll med biogasproduktion och akvaponi

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emil Sund; [2018]
  Nyckelord :Biogas; aquaponics; urban farming; Biogas; akvaponi; urban odling;

  Sammanfattning : Energiförsörjningsteknologier behöver avanceras, oberoende av var i världen och i vilket syfte. Fossila bränslen bidrar till kraftiga växthusgasutsläpp när de förbränns och kretsloppet för dessa råvaror är en långsam process. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers samtal i måltidssituationer : En studie om frågor och måltidspedagogik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Karlsson; Karolina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Måltidspedagogik; Sociokulturellt perspektiv; Samtal; Frågor; Pedagoger; Språk;

  Sammanfattning : Examensarbetet grundar sig i en kvalitativ forskningsansats med anknytning till en kvantitativ. Syftet med studien är att undersöka de frågor pedagogerna ställer till barnen under måltidssituationerna samt hur pedagogerna presenterar maten för barnen. LÄS MER

 4. 4. Urine nitrification: Start-up with high strength urine

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Axel Olsson; [2017]
  Nyckelord :high strength; start-up; stabilisation; urine; nitrification; water engineering; environmental engineering; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The importance of recycling nutrients becomes more important as the finite resources starts running out, and recycling of urine nutrients is an important factor in developing a sustainable society that takes advantage of nutrients already existing in the system. Urine only represents one percent of the domestic wastewater volumetric flow, but contains 80 % of the nitrogen, 50 % of the phosphorus and 60 % of the potassium of the total wastewater. LÄS MER

 5. 5. Avfallskvarnar i Norra Djurgårdsstaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Frida Grenholm; Eveline Haugaard; Elin Hein; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag står hushållen för den största mängden matavfall och att minska denna mängd är av stort nationellt intresse, varav målsättningen i Sverige, i enlighet med FN, är att matavfallet ska halveras till år 2030. Med anledning av detta är det av stort intresse att utveckla metoder för matavfallssortering. LÄS MER