Sökning: "Tabletop Role-playing Games"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Tabletop Role-playing Games.

 1. 1. TABLETOP ROLE-PLAYING GAMES AND THEIR POSSIBLE USE IN EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AN EXPLORATION OF ETHICAL LEARNING AND ROLE-PLAY

  Master-uppsats,

  Författare :Jonathan van Oostveen; [2020-10-15]
  Nyckelord :Tabletop Role-playing Games; Education for Sustainable Development; Ethics;

  Sammanfattning : Aim: This research aims at exploring the possible use of Tabletop Role-playing Games(TRPG) in ESD research and practice. The scope of this thesis is narrowed to specifically examine the opportunities that a TRPG can provide for youngpeople to experiment with and creatively explore ethical problems relating tosustainability. LÄS MER

 2. 2. "Det finns potential. Vi kör fortfarande hänga gubbe". : En intervjustudie om elevers uppfattning om rollspel som undervisningsmetod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Victor Engelmartin; [2020]
  Nyckelord :rollspel; undervisningsmetod; intervjustudie;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines if tabletop roleplaying games can be used as a teachingmethod in the social studies subject in the upper secondary school. The purpose of thebachelor thesis is by the experiences and perception of tabletop roleplaying games as ateaching method from students to see if there is potential in the method to develop subjectspecific knowledge in social studies and/or general curricular knowledge. LÄS MER

 3. 3. Spelar det någon roll? : Äventyrsrollspel som behandlingsmetod för personer med psykisk ohälsa och autismspektrumtillstånd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Henrik Jäderkvist; Johannes Byman Jonsson; [2020]
  Nyckelord :tabletop role-playing games; mental illness; autism spectrum disorder; intervention; äventyrsrollspel; psykisk ohälsa; autismspektrumtillstånd; behandling;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks användningen, användbarheten, samt för- och nackdelar medäventyrsrollspel som behandlingsform vid psykisk ohälsa och autismspektrumtillstånd.För att studera detta har vi genomfört en kvalitativ intervjustudie med verksammapraktiker. LÄS MER

 4. 4. Answering Game Rulebook Enquiries Through Natural Language Processing

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Anton Bjöörn; Lukas Uggla; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this research project was to create a conversationalinterface for retrieving information from rulebooks. This conversationalinterface takes the shape of an assistant named OLGA (shortfor Open Legend Game Assistant) to whom you can give enquiriesabout the rules of any game loaded into the program. LÄS MER

 5. 5. What Are You Doing And Feeling Right Now?

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Författare :Zeynep Ahmet; [2012]
  Nyckelord :Pervasive game; experiences; self-reporting; tools;

  Sammanfattning : Understanding and capturing game play experiences of players have been of great interest for some time, both in academia and industry. Methods used for eliciting game play experiences have involved the use of observations, biometric data and post-game techniques such as surveys and interviews. LÄS MER