Sökning: "Tactics"

Visar resultat 1 - 5 av 283 uppsatser innehållade ordet Tactics.

 1. 1. Ett styrverktyg för implementering av tjänstefokuserade affärsmodeller - Balanserat styrkort

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Tu; Madeleine Ngo; [2018-06-28]
  Nyckelord :PSS; Product service systems; Servitization; Balanced Scorecard; Busniess model Innovation; Tactics; Marketing; Contract; Network; Product and Service Design; Sustainable;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem:I en allt mer globaliserad värld har konkurrensen ökat för många tillverkande företag till följd av nya kundbeteenden och efterfrågan på marknaden. För att möta den ökade konkurrensen behöver företagen hitta nya sätt att generera vinster och ett alternativ är att börja sälja tjänster. LÄS MER

 2. 2. Förbudet av Truppminor : En komparativ studie hur svenska fältarbetsreglementen har förändrats

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Victor Nielsen; [2018]
  Nyckelord :APL; Fuller; truppminor; mentala; moraliska; fysiska sfären; Ottawakonventionen;

  Sammanfattning : The prohibition of the anti-personnel landmines in 1997 have caused a great debate. The debate itself is quite unilateral, where it is mainly the supporters of the prohibition who is creating scien-tific contribution to the subject. LÄS MER

 3. 3. Virtual Goods in Online Games - A study on players’ attitudes towards Lootboxes and Microtransactions in Online Games

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Daniel Nielsen; [2018]
  Nyckelord :Games; Players; Game Design; Microtransactions; Lootboxes; Tactics; Strategies; Attitudes;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate players’ attitudes towards microtransactions within online games. The thesis is based on a multi-method approach combining the following methods: focus group-interviews, interview questions posed to hosts of a podcast, for then to discuss in their episode, and a survey. LÄS MER

 4. 4. Using Social Media for Social Change: A case Study of a Digitally-based Awareness Campaign about the Israeli Prostitution Industry When He Pays/Me

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Alona Polanitzer; [2018]
  Nyckelord :social media; new media; Facebook; digital activism; awareness campaigns; participatory communication; human rights; prostitution; Israel;

  Sammanfattning : The rise of social media platforms have not only allowed new opportunities for more citizen-driven initiatives, but also social change promotion in a potentially more participatory-oriented way that offers engagement with the general public and the people the change is aimed at. This has led to an increased scholarly interest in the role of these technologies in strategically promoted social change activist initiatives. LÄS MER

 5. 5. Rektor som demokratibedömare : Rektorers strategiska beslutsfattande och förhållningsättangående politiska partier i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Albin Hellström; [2018]
  Nyckelord :Rektor; politiska partier; korstryck; värdegrund; värdekonflikter;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate and describe how principals in Swedish schools handle the issue concerning the participation of political parties. I want to find out a) What factors are the most  important  accordning  to  principals  when  deciding  if  political  parties  and/or  political  youth associations should be allowed in to schools or not? What are their positions on the issue? b) What does  the  process  look  like  when  schools  decide  to  invite  political  parties  and/or  political  youth associations? Who is responsible for inviting the politicians? c) How do principals view the new addition to the school law? How will it affect their work situation in the future?The study is qualitative and based on semi-structured interviews with seven principals from different schools in and around central Sweden. LÄS MER