Sökning: "Tagesson Louise"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tagesson Louise.

  1. 1. Dramatik i modeporträtt

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

    Författare :Billing Julia; Tagesson Louise; [2015]
    Nyckelord :fashionportrait; narrative; contrast; photography; modeporträtt; narrativ; kontraster; fotografi;

    Sammanfattning : Det finns idag mängder med olika sorters porträttfotografer som arbetar med korrekt utförande inom riktlinjerna i bildutsnitt och vinklar. I det här kandidatarbetet bearbetar vi frågeställningen: “Hur kan vi med hjälp av att bryta riktlinjer inom bildutsnitt och vinklar skapa kontraster och mer dramatiska modeporträtt?”. LÄS MER