Sökning: "Taha Mustafa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Taha Mustafa.

  1. 1. Varningssignaler om spelmissbruk

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

    Författare :Sivar Shwan Aziz; Taha Mustafa; [2020]
    Nyckelord :User experience; online casino; gambling addiction; Nielsens Heuristics;

    Sammanfattning : Online casino var tillgängligt för 10 år sedan men inte i samma utsträckning. Samtidigt harspelindustrin expanderat och onlinespel har blivit mer tillgängligt genom teknikutvecklingenför telefoner och surfplattor. Online casinos prioritet är att få nöjda kunder som tycker omspel och plattformen de använder. LÄS MER