Sökning: "Takac Adrian"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Takac Adrian.

  1. 1. Hantering av svenska kulturspecifika referenser i en engelsk och tjeckisk översättning av Stieg Larssons Män som hatar kvinnor

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

    Författare :Takac Adrian; [2015]
    Nyckelord :översättning; översättningsstrategier; kulturspecifika referenser; svenska; tjeckiska; engelska; Stieg Larsson;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera och jämföra den engelska och tjeckiska översättningen av Stieg Larssons kriminalroman Män som hatar kvinnor och undersöka hur svenska kulturspecifika referenser har hanterats  och om de överatta texterna blev domesticerade (målspråksorienterade) eller exotiserade (källspråksorienterade). Detta undersöks genom att kategorisera de svenska kulturspecifika referenser som finns i boken och genom att kartlägga de översättningstekniker som översättarna använt sig av vid översättningen samt genom att utföra en statistisk analys av översättningsteknikernas fördelning i texterna. LÄS MER