Sökning: "Takbeläggning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Takbeläggning.

 1. 1. Ökad kunskap om gröna tak

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Nicole Nelin; Susanne Roth; [2015]
  Nyckelord :Gröna tak; Kunskap; Dagvatten; Takbeläggning; Kostnadseffektivitet; Byggbranschens åsikter; Miljö; Papptak;

  Sammanfattning : Omvärlden blir allt mer medveten om konsekvenserna av vår påverkan på miljön och vikten av miljöförbättrande åtgärder samtidigt som den ekonomiska faktorn ofta väger tungt och är styrande vid val av takbeläggningar. Många myter existerar idag om gröna tak och vi hoppas med detta examensarbete kunna avfärda en del av dem. LÄS MER

 2. 2. Utformning av ett studentboende sett ur miljö- och tillgänglighetssynpunkt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Henrik Forsberg; Lundberg Mattias; [2015]
  Nyckelord :Arkitektur; Bostadsbrist; Byggnadsutformning; Emission; Gestaltning; Hampa; Invändiga material; Isolering; Koldioxid; Miljö; Miljöpåverkan; Planlösning; Plast; Takbeläggning; Tillgänglighet; Trä; Stommaterial; Studentbostad; Svensk standard; U-värde.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utreder möjligheten av att bygga ett studentboende med fokus på de tillgänglighetskrav som finns enligt Svensk standard samt specifika materials miljöpåverkan. Byggbranschen har en stor negativ påverkan på miljön när det gäller energianvändning. LÄS MER

 3. 3. Experimentella och teoretiska uträkningar för skruv- och bäddhållfasthet för takinfästningar mot stålstomme

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Tim Mårtz; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lättelement located in Örnskoldsvik AB is one of Sweden's leading companies in the development of building elements in the form of roofs, walls and floors made ​​out of light beams. The company has clients from Lund to Kiruna, and from Norway. LÄS MER